A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sweet Georgia Brown-14 (Ngọt ngào Georgia Brown-14) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Django Reinhardt (Django Reinhardt)

Album: The Jazz & Swing Collection (Các bộ sưu tập nhạc Jazz & Swing)

Well let me tell you well no chick made
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, hãy để tôi nói cho bạn cũng không có gà được thực hiện
Could be the same
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể là như nhau
As Sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Như ngọt Georgia Brown.
Crazy feet that dance so neat
Lời bài hát có nghĩa là: Bàn chân điên nhảy như vậy gọn gàng
Has sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Có ngọt Georgia Brown.
Fella's sigh, and even cry
Lời bài hát có nghĩa là: Sigh fella's, và thậm chí cả khóc
For sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọt ngào Georgia Brown.
I tell you just why
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cho bạn biết chỉ tại sao
You know I don't lie.
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn biết tôi không nói dối.
It's been said
Lời bài hát có nghĩa là: Nó được nói
She knocks them dead
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gõ chúng chết
In any old town.
Lời bài hát có nghĩa là: Trong bất kỳ thị trấn cũ.
Since she came right
Lời bài hát có nghĩa là: Kể từ khi cô ấy đã đúng
It's a shame
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một sự xấu hổ
How she brings them down.
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào cô ấy mang lại cho họ.
Sweet Georgia Brown-14 (Ngọt ngào Georgia Brown-14) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Ngọt ngào Georgia Brown-14 được thu thập trong album Các bộ sưu tập nhạc Jazz & Swing do ca sĩ Django Reinhardt tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Ngọt ngào Georgia Brown-14. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Ngọt ngào Georgia Brown-14. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Django Reinhardt. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Ngọt ngào Georgia Brown-14 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Ngọt ngào Georgia Brown-14 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Ngọt ngào Georgia Brown-14 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Django Reinhardt