A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Straighten Up and Fly Right [Unrealesed Alternate Take] [Alternate Take-2 (Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2) Lời bài hát

The buzzard took the monkey for a ride in the air
Lời bài hát có nghĩa là: Chim ó mất con khỉ cho một đi xe trong không khí
The monkey thought that everything was on the square
Lời bài hát có nghĩa là: Khỉ nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên quảng trường
The buzzard tried to throw the monkey off his back
Lời bài hát có nghĩa là: Chim ó cố gắng để ném các con khỉ ra trở lại của mình
The monkey grabbed his neck and said "now listen, jack"
Lời bài hát có nghĩa là: Con khỉ nắm lấy cổ của ông và nói: "bây giờ nghe, jack"

"straighten up and fly right"
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay"
"straighten up and fly right"
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay"
"straighten up and fly right"
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay"
"cool down, papa, don't you blow your top."
Lời bài hát có nghĩa là: "mát xuống, cha, đừng bạn thổi hàng đầu của bạn."
"ain't no use in jivin' "
Lời bài hát có nghĩa là: "không phải là không có sử dụng trong jivin'"
"what's the use in dabbin' "
Lời bài hát có nghĩa là: "những gì là sử dụng trong dabbin'"
"straighten up and fly right"
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay"
"cool down, papa, don't you blow your top."
Lời bài hát có nghĩa là: "mát xuống, cha, đừng bạn thổi hàng đầu của bạn."

The buzzard told the monkey "you're chokin' me"
Lời bài hát có nghĩa là: Chim ó nói với các con khỉ "bạn đang chokin' tôi"
"release your hold and I'll set you free"
Lời bài hát có nghĩa là: "phát hành nắm giữ của bạn và tôi sẽ đặt bạn miễn phí"
The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said
Lời bài hát có nghĩa là: Con khỉ nhìn chim ó phải chết trong mắt và nói:
"your story's fetchin' but it sounds like a lie"
Lời bài hát có nghĩa là: "câu chuyện của bạn fetchin' nhưng âm thanh như một lời nói dối"

"straighten up and fly right
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay
Straighten up and do right
Lời bài hát có nghĩa là: Thẳng lên và làm cho đúng
Straighten up and fly right
Lời bài hát có nghĩa là: Thẳng lên và bay ngay
Cool down, papa, don't you blow your top."
Lời bài hát có nghĩa là: Mát mẻ xuống, cha, đừng bạn thổi hàng đầu của bạn."

"straighten up and fly right
Lời bài hát có nghĩa là: "thẳng lên và bay ngay
Straighten up and do right
Lời bài hát có nghĩa là: Thẳng lên và làm cho đúng
Straighten up and fly right
Lời bài hát có nghĩa là: Thẳng lên và bay ngay
Cool down, papa, don't you blow your top."
Lời bài hát có nghĩa là: Mát mẻ xuống, cha, đừng bạn thổi hàng đầu của bạn."
Straighten Up and Fly Right [Unrealesed Alternate Take] [Alternate Take-2 (Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2 được thu thập trong album do ca sĩ tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào . Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Thẳng lên và bay ngay [Unrealesed thay thế mất] [thay thế đi-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.