Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spectrum of Eternity (Quang phổ của vĩnh cửu) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

I feel I’m done with this shell of mine
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cảm thấy tôi đang thực hiện với vỏ này của tôi
Separated from the one I knew
Lời bài hát có nghĩa là: Tách ra từ một trong những mà tôi biết
I’ll kill every minute on hold
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ giết mỗi phút duy trì
While the ocean brings me back to life
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi đại dương mang lại cho tôi trở lại với cuộc sống
I’ve lived, I’ve breathed, I’ve learned to be deceived
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã sống, tôi đã hít, tôi đã học được để bị lừa gạt
Sheltered for what it’s worth, forced to make it work
Lời bài hát có nghĩa là: Che chở cho những gì nó có giá trị, buộc phải làm cho nó làm việc
I feel I’m chosen to see what others haven’t seen
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cảm thấy tôi đang lựa chọn để xem những gì người khác không nhìn thấy
It’s not a tragedy, it’s just reality but how it makes me believe
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không phải là một thảm kịch, nó chỉ là hiện thực nhưng làm thế nào nó làm cho tôi tin rằng

Now I see a spectrum of eternity, the remedy is yours
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi thấy một quang phổ của cõi đời đời, biện pháp khắc phục là bạn
A thousand of demands, a never-ending glance of fate, of fate
Lời bài hát có nghĩa là: Một nghìn nhu cầu, trong nháy mắt never-ending của số phận, số phận
I’m yours, I’m yours
Lời bài hát có nghĩa là: I 'm yours, I 'm yours

Three years since I was reborn, a brutal insight
Lời bài hát có nghĩa là: Ba năm kể từ khi tôi đã được tái sanh, một cái nhìn sâu sắc tàn bạo
Never knew it could do so much to stir my soul up
Lời bài hát có nghĩa là: Không bao giờ biết nó có thể làm rất nhiều để khuấy linh hồn của tôi
It’s been relentless, I’ve felt deprived of my own life
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã không ngừng, tôi đã cảm thấy lũ của cuộc sống của riêng tôi
Stuck on the other side of who I was enlightened by
Lời bài hát có nghĩa là: Bị mắc kẹt trên mặt khác của những người tôi đã được soi sáng bởi

Embrace me, for one last time, take me there
Lời bài hát có nghĩa là: Ôm hôn tôi, cho một lần cuối cùng, đưa tôi đến đó
Something’s out there and it won’t leave me astray
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó của ra có và nó sẽ không để lại cho tôi lạc lối

Embrace me, for one last time, take me there…
Lời bài hát có nghĩa là: Ôm hôn tôi, cho một lần cuối cùng, đưa tôi đến đó...
Something’s out there and it won’t leave me astray
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó của ra có và nó sẽ không để lại cho tôi lạc lối
A thousand of demands, a never-ending glance of fate, of fate
Lời bài hát có nghĩa là: Một nghìn nhu cầu, trong nháy mắt never-ending của số phận, số phận
I’m yours, I’m yours
Lời bài hát có nghĩa là: I 'm yours, I 'm yours
Spectrum of Eternity (Quang phổ của vĩnh cửu) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Quang phổ của vĩnh cửu được thu thập trong album Vô hạn cuộc sống do ca sĩ Soilwork tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Quang phổ của vĩnh cửu. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Quang phổ của vĩnh cửu. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Soilwork. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Quang phổ của vĩnh cửu để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Quang phổ của vĩnh cửu trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Quang phổ của vĩnh cửu miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.