Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Serotonin-3 (Serotonin-3) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Mystery Jets (Máy bay phản lực bí ẩn)

Album: Serotonin-2 (Serotonin-2)

Meet me in the middle of the morning
Lời bài hát có nghĩa là: Gặp tôi ở giữa buổi sáng
When the crows fly highest in the sky
Lời bài hát có nghĩa là: Khi quạ bay cao trên bầu trời
Couldn't you hear me calling?
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không thể nghe tôi gọi không?
I was up looking for you all night
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã lên tìm kiếm bạn cả đêm

Oh, but I never found you
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, nhưng tôi không bao giờ tìm thấy bạn
No matter how hard I tried to
Lời bài hát có nghĩa là: Không có vấn đề làm thế nào cứng tôi đã cố gắng
Oh, no, I never found you
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, không, tôi không bao giờ tìm thấy bạn
Sara, if only you knew
Lời bài hát có nghĩa là: Sara, nếu chỉ có bạn biết

Serotonin, you're burning a hole into my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Serotonin, bạn đang đốt cháy một lỗ vào trái tim của tôi
Felt like I was floating
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy giống như tôi đã thả nổi
But now you're coming down with you so
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ bạn sẽ đi với bạn như vậy
Down with you so hard
Lời bài hát có nghĩa là: Xuống với bạn như vậy khó

Meet me at the bottom of the ocean
Lời bài hát có nghĩa là: Gặp tôi ở đáy đại dương
Feel its fingers tickling our skin
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy ngón tay của nó tickling da của chúng tôi
You mix your magic potion
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn trộn lọ thuốc ma thuật của bạn
The old familiar feeling starts to kick in
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm giác quen thuộc cũ bắt đầu kick trong

But now it's fading and I can't hear what you're saying
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ nó mờ dần và tôi không thể nghe thấy những gì bạn đang nói
It feels like it's slipping through my fingers
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cảm thấy như nó là trượt qua ngón tay của tôi
It's fading and I can't hear what you're saying
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là mờ và tôi không thể nghe thấy những gì bạn đang nói
It feels like you're slipping, but
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cảm thấy như bạn đang trượt, nhưng

It's just the serotonin
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là chỉ các serotonin
It's burning a hole into my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là đốt cháy một lỗ vào trái tim của tôi
Felt like I was frozen
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm thấy giống như tôi đã được đông lạnh
Yeah, but now I'm coming up so hard
Lời bài hát có nghĩa là: Yeah, nhưng bây giờ tôi đang sắp lên khó khăn như vậy

Serotonin
Lời bài hát có nghĩa là: Serotonin
Girl, you're really tearing me apart
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gái, bạn đang thực sự khóc tôi ngoài
It felt like I was frozen
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cảm thấy như tôi đã được đông lạnh
Yeah, but now I'm coming up so hard
Lời bài hát có nghĩa là: Yeah, nhưng bây giờ tôi đang sắp lên khó khăn như vậy

Sara, serotonin, Sara, serotonin
Lời bài hát có nghĩa là: Sara, serotonin, Sara, serotonin
Now I'm coming up so hard
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi sẽ đi khó khăn như vậy
Sara, serotonin, Sara, serotonin
Lời bài hát có nghĩa là: Sara, serotonin, Sara, serotonin
And now I'm coming up so hard
Lời bài hát có nghĩa là: Và bây giờ tôi sẽ đi khó khăn như vậy

So hard
Lời bài hát có nghĩa là: Khó khăn như vậy
So hard
Lời bài hát có nghĩa là: Khó khăn như vậy
Serotonin
Lời bài hát có nghĩa là: Serotonin
Serotonin-3 (Serotonin-3) Lời bài hát Serotonin-3 (Serotonin-3) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Serotonin-3 được thu thập trong album Serotonin-2 do ca sĩ Máy bay phản lực bí ẩn tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Serotonin-3. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Serotonin-3. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Máy bay phản lực bí ẩn. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Serotonin-3 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Serotonin-3 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Serotonin-3 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.