Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Nơi trú ẩn của tình yêu) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace-2 (Điểm của Grace-2)

Words & music by john mandeville
Lời bài hát có nghĩa là: Từ & âm nhạc bởi john mandeville

Lord, I need for you to know
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, tôi cần cho bạn biết
It's only your love, I would die for
Lời bài hát có nghĩa là: Nó chỉ là tình yêu của bạn, tôi sẽ chết cho
So please say you'll never go
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy hãy nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi
When you say that you'll stay
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn nói rằng bạn sẽ ở lại
Words fall short of sentiment
Lời bài hát có nghĩa là: Từ mùa thu ngắn của tình cảm
As tears fall from my eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Như giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của tôi
Cause hearts fail on all sides
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim gây ra thất bại trên tất cả các bên
While mine's safe inside
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi tôi là an toàn bên trong

(chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (điệp khúc)
Your refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Của bạn nơi trú ẩn của tình yêu
Oh, you're my refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, cậu của tôi nơi trú ẩn của tình yêu
For so long, I never thought I'd find you
Lời bài hát có nghĩa là: Cho nên dài, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy bạn
Oh, you're my refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, cậu của tôi nơi trú ẩn của tình yêu
Love's never been so right
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu không bao giờ như vậy quyền
Love's never been so right
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu không bao giờ như vậy quyền
'cause I finally found a haven for my heart
Lời bài hát có nghĩa là: vì tôi cuối cùng đã tìm thấy một nơi trú ẩn cho trái tim tôi
In your refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Trong của mình nơi trú ẩn của tình yêu

Guess I believed you'd come and go
Lời bài hát có nghĩa là: Đoán tôi tin rằng bạn sẽ đến và đi
Like every other love in my life
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như tất cả tình yêu khác trong cuộc sống của tôi
And, oh, I tried you so
Lời bài hát có nghĩa là: Và, oh, tôi đã cố gắng bạn vậy
Yet faithfully, your patience won my willingness
Lời bài hát có nghĩa là: Tuy nhiên, một cách trung thực, sự kiên nhẫn của bạn giành chiến thắng của tôi sẵn sàng
And slowly it became clear to me
Lời bài hát có nghĩa là: Và từ từ nó trở nên rõ ràng với tôi
That you gave you life
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã cho bạn cuộc sống
So I could spend mine in...
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, tôi có thể dành ở mỏ...

(repeat chorus) 3x
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc) 3 x

Refuge of Love (Nơi trú ẩn của tình yêu) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nơi trú ẩn của tình yêu được thu thập trong album Điểm của Grace-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nơi trú ẩn của tình yêu. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nơi trú ẩn của tình yêu. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nơi trú ẩn của tình yêu để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nơi trú ẩn của tình yêu trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nơi trú ẩn của tình yêu miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace