A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rain Down on Me-5 (Mưa xuống trên tôi-5) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

Showers of sadness flood my soul
Lời bài hát có nghĩa là: Vòi sen của nỗi buồn lũ linh hồn của tôi
In the dryness of my pain
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khô đau của tôi
I watch for the rainbow
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xem cho cầu vồng
When my heart turns gray
Lời bài hát có nghĩa là: Khi gray biến trái tim của tôi
As I long for yesterday
Lời bài hát có nghĩa là: Như tôi dài cho ngày hôm qua
I know that I need you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết anh cần em
In the time that I stray
Lời bài hát có nghĩa là: Trong thời gian tôi đi lạc
So I'll follow like night after day
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, tôi sẽ làm theo như đêm sau ngày

(Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Điệp khúc)
I need you to rain down on me please pour down your light
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cần bạn mưa xuống trên tôi xin đổ xuống ánh sáng của bạn
For this is my life-line
Lời bài hát có nghĩa là: Này là dòng cuộc sống của tôi
I need you to rain down on me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cần bạn mưa xuống trên tôi
The weather is fine when you rain on me
Lời bài hát có nghĩa là: Thời tiết là tốt đẹp khi bạn mưa trên tôi
The weather is fine when you rain on me
Lời bài hát có nghĩa là: Thời tiết là tốt đẹp khi bạn mưa trên tôi

The power of gladness takes control
Lời bài hát có nghĩa là: Sức mạnh của sự vui vẻ mất kiểm soát
When it's streaming from Your face
Lời bài hát có nghĩa là: Khi nó là dòng từ khuôn mặt của bạn
You vanish my sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn tan biến nỗi buồn của tôi
You wash it away
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn rửa sạch nó đi
Like the sunlight in the rain
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như ánh sáng mặt trời trong mưa
I know that I need You
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết anh cần em
In the time that I stray
Lời bài hát có nghĩa là: Trong thời gian tôi đi lạc
So I'll follow like night after day
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, tôi sẽ làm theo như đêm sau ngày

(Repeat Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Lặp lại điệp khúc)

Holy water falls as I lift my eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Thánh nước rơi như tôi nâng đôi mắt của tôi
From my own fate
Lời bài hát có nghĩa là: Từ số phận của riêng tôi
Then heaven flows straight through my
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên đàng sau đó chảy thẳng thông qua của tôi
heart as it carries your embrace
Lời bài hát có nghĩa là: trái tim như nó mang ôm hôn của bạn

(Repeat Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Lặp lại điệp khúc)

The weather is fine when you rain on me
Lời bài hát có nghĩa là: Thời tiết là tốt đẹp khi bạn mưa trên tôi
Rain Down on Me-5 (Mưa xuống trên tôi-5) Lời bài hát Rain Down on Me-5 (Mưa xuống trên tôi-5) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Mưa xuống trên tôi-5 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Mưa xuống trên tôi-5. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Mưa xuống trên tôi-5. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Mưa xuống trên tôi-5 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Mưa xuống trên tôi-5 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Mưa xuống trên tôi-5 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace