A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pushing On-1 (Đẩy vào 1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: No Warning (Không có cảnh báo)

Album: Ill Blood (Bệnh máu)

With everything that goes on
Lời bài hát có nghĩa là: Với tất cả mọi thứ mà đi về
When I never thought it would get worse
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ nhận được tồi tệ hơn
There always seems to be something more
Lời bài hát có nghĩa là: Có luôn luôn có vẻ là một cái gì đó nhiều hơn
That pushes me away
Lời bài hát có nghĩa là: Mà đẩy tôi đi
Pushing on. Can't stop now.
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy. Không thể ngừng ngay bây giờ.
I relive. I remember. It sticks and it stays
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sống lại. Tôi nhớ. Nó gậy và nó vẫn
All this time spent alone recapping the days
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả thời gian này, đã dành một mình recapping trong ngày
Pace myself - Push myself
Lời bài hát có nghĩa là: Tốc độ bản thân mình - đẩy bản thân mình
Pushing on - I'm all I've got
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy vào - tôi là tất cả tôi đã có
I won't let it stop but I've got to slow down
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ không để cho nó dừng lại nhưng tôi đã có để làm chậm
Slowly I will rot looking out for all I keep around
Lời bài hát có nghĩa là: Từ từ sẽ thối tìm ra cho tất cả tôi giữ xung quanh
I can't stop now
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể ngừng ngay bây giờ
Pushing On-1 (Đẩy vào 1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Đẩy vào 1 được thu thập trong album Bệnh máu do ca sĩ Không có cảnh báo tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Đẩy vào 1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Đẩy vào 1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Không có cảnh báo. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Đẩy vào 1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Đẩy vào 1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Đẩy vào 1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.