Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pop Bottles-2 (Chai pop-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Sky Blu (Bầu trời Blu)

Album: Pop Bottles-1 (Chai pop-1)

Pop pop pop bottles
Lời bài hát có nghĩa là: Chai pop nhạc pop nhạc pop
Pop bottles
Lời bài hát có nghĩa là: Chai pop
In the… in the… in the… in the club
Lời bài hát có nghĩa là: Trong các... trong những... trong những... trong các câu lạc bộ
Pop pop pop bottles in the club
Lời bài hát có nghĩa là: Nhạc pop, nhạc pop nhạc pop chai tại các câu lạc bộ

Had a few hits now we changed the game
Lời bài hát có nghĩa là: Có một vài số truy cập bây giờ chúng tôi thay đổi các trò chơi
Itch gets crazy when he gets to fame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngứa bị điên khi ông đã được nổi tiếng
Different city every night but it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Thành phố khác nhau mỗi đêm, nhưng nó là tất cả như nhau
Everywhere I go people know my name
Lời bài hát có nghĩa là: Ở khắp mọi nơi tôi đi mọi người biết tên của tôi
Bring champagne, you could hold the glasses
Lời bài hát có nghĩa là: Mang rượu sâm banh, bạn có thể giữ kính
What we don’t drink, we spray to masses
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi những gì chúng ta không uống, phun cho công chúng
And if you can’t keep up your ass is useless
Lời bài hát có nghĩa là: Và nếu bạn không thể giữ lên ass của bạn là vô ích
‘Cause all we do is
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tất cả chúng ta làm

Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we hit the plane
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi trúng máy bay
Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we… then we… then we
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi... chúng tôi... sau đó chúng tôi
Big bad motherfucker
Lời bài hát có nghĩa là: Big bad motherfucker

Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we hit the plane
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi trúng máy bay
Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we hit the plane
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi trúng máy bay

Tom in the club like who that that?
Lời bài hát có nghĩa là: Tom trong câu lạc bộ như người đó mà?
I’mma break it down, how you do that that?
Lời bài hát có nghĩa là: I'mma phá vỡ nó xuống, làm thế nào bạn làm điều đó mà?
Couple ball shots, won’t you move that back?
Lời bài hát có nghĩa là: Vài bức ảnh bóng, bạn sẽ không chuyển lại?
Skinny pockets on slow cuz the moola fat
Lời bài hát có nghĩa là: Skinny túi trên chậm vì chất béo moola
Big bad, we on top
Lời bài hát có nghĩa là: Lớn xấu, chúng tôi trên đầu trang
Live life like a green light, we don’t stop
Lời bài hát có nghĩa là: Sống cuộc sống giống như một ánh sáng màu xanh lá cây, chúng tôi không ngừng
Grow our own tree, baby we got prop
Lời bài hát có nghĩa là: Phát triển cây riêng của chúng tôi, con chúng ta chống đỡ
Yea, we got this club on lock
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, chúng tôi đã nhận câu lạc bộ này trên ổ khóa

The club is really velvet and I’m drinking something big
Lời bài hát có nghĩa là: Câu lạc bộ thực sự là Nhung và tôi uống một cái gì đó lớn
Alright… big, alright…
Lời bài hát có nghĩa là: Alright... lớn, được rồi...
All these ladies come around, watch me break it down
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả những phụ nữ đi xung quanh, xem tôi phá vỡ nó xuống
All night, all night
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các đêm, tất cả các đêm

Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we hit the plane
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi trúng máy bay
Pop bottles, make it rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó mưa
Every night it’s all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm đó là tất cả cùng
Hit the club, hit the after-party, then we…
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn các bên sau khi, sau đó chúng tôi...

Now put your hands in the sky if you wanna get drunk tonight
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ đặt bàn tay của bạn trên bầu trời nếu bạn muốn nhận được say đêm nay
And wave em side to side if you love the sound
Lời bài hát có nghĩa là: Và sóng em bên này sang bên kia nếu bạn yêu thích những âm thanh
Now put your hands in the sky if you wanna get drunk tonight
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ đặt bàn tay của bạn trên bầu trời nếu bạn muốn nhận được say đêm nay
And wave em side to side if wanna get down
Lời bài hát có nghĩa là: Và làn sóng em bên này sang bên kia nếu muốn nhận xuống

The club is still jumping, jumping, jumping
Lời bài hát có nghĩa là: Câu lạc bộ vẫn nhảy, nhảy, nhảy
Say what? The music’s really bumpin bumpin bumpin
Lời bài hát có nghĩa là: Nói những gì? Của âm nhạc thực sự bumpin bumpin bumpin
Nobody’s scared of jumping jumping jumping
Lời bài hát có nghĩa là: Không ai là sợ nhảy nhảy nhảy

Pop bottles, make it make it rain rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó làm cho nó mưa mưa
It’s all the same, every night is all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là tất cả như nhau, mỗi đêm là tất cả cùng
Pop bottles, make it make it rain rain
Lời bài hát có nghĩa là: Pop chai, làm cho nó làm cho nó mưa mưa
Every night is all the same
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi đêm là tất cả như nhau
Hit the club, hit the after-party then we then we then we then we
Lời bài hát có nghĩa là: Nhấn câu lạc bộ, nhấn Đảng sau khi chúng tôi thì chúng tôi thì chúng tôi sau đó chúng tôi
Big bad motherfucker
Lời bài hát có nghĩa là: Big bad motherfucker
I bring it down like
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi mang nó xuống như
Let’s go!
Lời bài hát có nghĩa là: Đi thôi!
Go go go go go
Lời bài hát có nghĩa là: Đi đi đi đi đi
Go go go go go
Lời bài hát có nghĩa là: Đi đi đi đi đi
I bring it down like
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi mang nó xuống như
Pop Bottles-2 (Chai pop-2) Lời bài hát Pop Bottles-2 (Chai pop-2) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chai pop-2 được thu thập trong album Chai pop-1 do ca sĩ Bầu trời Blu tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chai pop-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chai pop-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Bầu trời Blu. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chai pop-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chai pop-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chai pop-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.