Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please Save Me [Sunscreem V Push] (Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy]) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Sunscreem (Sunscreem)

Album: Ten Mile Bank (Mười dặm ngân hàng)

(i'll set you free)
Lời bài hát có nghĩa là: (tôi sẽ đặt bạn miễn phí)

who will help me now
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ giúp tôi bây giờ
who will help love me, who will ever help me
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ giúp tình yêu tôi, những người bao giờ sẽ giúp tôi

in the forest, there's a monster
Lời bài hát có nghĩa là: trong rừng, đó là một con quái vật
and it looks so, very much like me
Lời bài hát có nghĩa là: và có vẻ như vậy, rất nhiều như tôi
won't someone, hear me singing
Lời bài hát có nghĩa là: không một ai đó, nghe tôi hát
please save me, please rescue me
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy tiết kiệm cho tôi, xin hãy cứu tôi

in the forest, there's a monster
Lời bài hát có nghĩa là: trong rừng, đó là một con quái vật
and it looks so, very much like me
Lời bài hát có nghĩa là: và có vẻ như vậy, rất nhiều như tôi
won't someone, hear me singing
Lời bài hát có nghĩa là: không một ai đó, nghe tôi hát
please save me, please rescue me
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy tiết kiệm cho tôi, xin hãy cứu tôi

who will love me now
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ yêu tôi bây giờ
who will ever love me
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ bao giờ yêu tôi

who will love me now
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ yêu tôi bây giờ
who will ever love me
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ bao giờ yêu tôi

who will love me now
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ yêu tôi bây giờ
who will ever love me, (who will ever love me..)
Lời bài hát có nghĩa là: Ai sẽ yêu em (ai sẽ bao giờ yêu tôi..)
Please Save Me [Sunscreem V Push] (Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy]) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy] được thu thập trong album Mười dặm ngân hàng do ca sĩ Sunscreem tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy]. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy]. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Sunscreem. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy] để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy] trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Xin cứu tôi [Sunscreem V đẩy] miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.