Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please Consider Me-1 (Hãy xem xét việc tôi-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Embraceable You [Legacy]-1 (Embraceable bạn [Legacy] -1)

You don't love me, it's true enough
Lời bài hát có nghĩa là: Anh không yêu em, nó là đúng, đủ
But I love you, and that makes it tough
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi yêu bạn, và điều đó làm cho nó khó khăn
So darling please consider me.
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy yêu xin vui lòng xem xét tôi.

And can't you see that I'm not free
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn không thể nhìn thấy rằng tôi không phải là miễn phí
You locked my heart and you hid the key
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn khóa trái tim của tôi và bạn đã giấu chìa khoá
Oh darling please consider me
Lời bài hát có nghĩa là: Oh darling xin vui lòng xem xét tôi

What have I done to have such luck
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã làm gì để có may mắn như vậy
I wish that I knew
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn tôi biết
I paid the price which wasn't so nice
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã phải trả giá mà không phải là như vậy tốt đẹp
For loving and losing you
Lời bài hát có nghĩa là: Cho yêu thương và mất đi bạn

My love for you has grown to make
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của tôi cho bạn đã phát triển để làm cho
Me pray the lord my soul you'll take
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cầu nguyện Chúa linh hồn của tôi, bạn sẽ phải mất
Oh darling please consider me
Lời bài hát có nghĩa là: Oh darling xin vui lòng xem xét tôi

My love for you has grown to make
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của tôi cho bạn đã phát triển để làm cho
Me pray the lord my soul you'll take
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cầu nguyện Chúa linh hồn của tôi, bạn sẽ phải mất
Oh darling please consider me
Lời bài hát có nghĩa là: Oh darling xin vui lòng xem xét tôi
Oh darling please consider me
Lời bài hát có nghĩa là: Oh darling xin vui lòng xem xét tôi
Please Consider Me-1 (Hãy xem xét việc tôi-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Hãy xem xét việc tôi-1 được thu thập trong album Embraceable bạn [Legacy] -1 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Hãy xem xét việc tôi-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Hãy xem xét việc tôi-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Hãy xem xét việc tôi-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Hãy xem xét việc tôi-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Hãy xem xét việc tôi-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole