who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Phoenix (Phoenix) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Glasperlenspiel (Glasperlenspiel)

Album: X-day (X-ngày)

Ich bin aufgewacht
Lời bài hát có nghĩa là: Ich bin aufgewacht
Aus meinem Winterschlaf
Lời bài hát có nghĩa là: Aus meinem Winterschlaf
In einer engen Höhle
Lời bài hát có nghĩa là: Ở einer engen Höhle
Die mal mein Zimmer war
Lời bài hát có nghĩa là: Chết mal mein Zimmer chiến
Kein Risiko und keine Gefahr
Lời bài hát có nghĩa là: Kein Risiko und Kommentare Gefahr
Zwischen Papierkram im Alltag erstarrt
Lời bài hát có nghĩa là: Zwischen Papierkram im Alltag erstarrt
Ich reib' den Sand
Lời bài hát có nghĩa là: Ich reib' den cát
Aus meinen Augen
Lời bài hát có nghĩa là: Aus meinen Augen
Immer noch so öde und so gleich da draußen
Lời bài hát có nghĩa là: Immer còn rất öde und rất gleich da draußen
Ab morgen bin ich weg von hier
Lời bài hát có nghĩa là: AB morgen bin ich weg von hier
Wohnung leer nur ein Zettel an der Tür
Lời bài hát có nghĩa là: Wohnung leer nur ein Zettel an der Tür
All die alten Pläne
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả chết đầy Pläne
Der Trott und die Verträge
Lời bài hát có nghĩa là: Der Trott und die Verträge
In dieser Leere
Lời bài hát có nghĩa là: Trong dieser Leere
Stehen wir uns nur im Wege
Lời bài hát có nghĩa là: Stehen wir uns nur im Wege
All die alten Pläne
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả chết đầy Pläne
Der Trott und die Verträge
Lời bài hát có nghĩa là: Der Trott und die Verträge
Du gibst mir Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Du gibst mir Flammen
Ich zünd' sie an
Lời bài hát có nghĩa là: Ich zünd' huy an

Dreh' mich um
Lời bài hát có nghĩa là: Dreh' mich um
Und alles steht in Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht trong Flammen
Aus der Asche steigt der Phönix empor
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche steigt der Phönix empor
Von vorne angefangen
Lời bài hát có nghĩa là: Von vorne angefangen
Aus der Asche wird der Phönix geboren
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche wird der Phönix geboren
Ich streck meine Flügel aus
Lời bài hát có nghĩa là: Ich streck meine Flügel aus
Und flieg in die feuerrote Nacht
Lời bài hát có nghĩa là: Und flieg trong die feuerrote Nacht
Und alles steht im Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht im Flammen
Denn die Asche bringt den Phönix hervor
Lời bài hát có nghĩa là: Denn chết Asche bringt den Phönix hervor

Ich lasse die Luftballons
Lời bài hát có nghĩa là: Ich lasse chết Luftballons
In rote Himmel steigen
Lời bài hát có nghĩa là: Trong lòng Himmel steigen
Damit sie mir den Weg
Lời bài hát có nghĩa là: Damit huy mir den Weg
Ins Ungewisse zeigen
Lời bài hát có nghĩa là: Ins Ungewisse zeigen
Keine Reue und auch kein Gesetz
Lời bài hát có nghĩa là: Kommentare Reue und auch kein Gesetz
Ich wo suchen wo die Freiheit steckt
Lời bài hát có nghĩa là: Ich wo suchen wo die Freiheit steckt
Auferstanden ich will nie wieder landen
Lời bài hát có nghĩa là: Auferstanden ich sẽ nie wieder landen
Die Zweifel sind vergangen und es fühlt sich richtig an
Lời bài hát có nghĩa là: Die Zweifel sind vergangen und es fühlt sich ghê một
Bereit für die Legenden der Nacht
Lời bài hát có nghĩa là: Bereit für die Legenden der Nacht
Ich stehe hellwach
Lời bài hát có nghĩa là: Ich stehe hellwach
Auf dem Dach dieser Stadt
Lời bài hát có nghĩa là: Auf dem Dach dieser Stadt
Und ich dreh' mich um
Lời bài hát có nghĩa là: Und ich dreh' mich um
Und alles steht in Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht trong Flammen
Aus der Asche steigt der Phönix empor
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche steigt der Phönix empor
Von vorne angefangen
Lời bài hát có nghĩa là: Von vorne angefangen
Aus der Asche wird der Phönix geboren
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche wird der Phönix geboren
Ich streck meine Flügel aus
Lời bài hát có nghĩa là: Ich streck meine Flügel aus
Und flieg in die feuerrote Nacht
Lời bài hát có nghĩa là: Und flieg trong die feuerrote Nacht
Und alles steht im Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht im Flammen
Denn die Asche bringt den Phönix hervor
Lời bài hát có nghĩa là: Denn chết Asche bringt den Phönix hervor
Wenn ihr mich sucht
Lời bài hát có nghĩa là: Wenn ihr mich sucht
Bin ich mit dem Glück
Lời bài hát có nghĩa là: Bin ich mit dem Gluck

Ich dreh' nicht um
Lời bài hát có nghĩa là: Ich dreh' nicht um
Komm nie mehr zurück
Lời bài hát có nghĩa là: Komm nie mehr zurück
Ich atme ein ohne Fragen zu stellen
Lời bài hát có nghĩa là: Ich atme ein ohne Fragen zu stellen
Ich atme aus hör in der Ferne die Welt
Lời bài hát có nghĩa là: Ich atme aus hör ở der Ferne die Welt
Ich halte inne es gibt nichts was mich hält
Lời bài hát có nghĩa là: Ich halte inne es gibt nichts là mich hält
Nichts was mich hält
Lời bài hát có nghĩa là: Nichts đổi mich hält

Dreh' mich um
Lời bài hát có nghĩa là: Dreh' mich um
Und alles steht in Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht trong Flammen
Aus der Asche steigt der Phönix empor
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche steigt der Phönix empor
Von vorne angefangen
Lời bài hát có nghĩa là: Von vorne angefangen
Aus der Asche wird der Phönix geboren
Lời bài hát có nghĩa là: Aus der Asche wird der Phönix geboren
Ich streck meine Flügel aus
Lời bài hát có nghĩa là: Ich streck meine Flügel aus
Und flieg in die feuerrote Nacht
Lời bài hát có nghĩa là: Und flieg trong die feuerrote Nacht
Und alles steht im Flammen
Lời bài hát có nghĩa là: Und alles steht im Flammen
Denn die Asche bringt den Phönix hervor
Lời bài hát có nghĩa là: Denn chết Asche bringt den Phönix hervor
Phoenix (Phoenix) Lời bài hát Phoenix (Phoenix) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Phoenix được thu thập trong album X-ngày do ca sĩ Glasperlenspiel tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Phoenix. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Phoenix. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Glasperlenspiel. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Phoenix để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Phoenix trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Phoenix miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.