A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panicked Witness (Panicked nhân chứng) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Lovedrug (Lovedrug)

Album: The Sucker Punch Show (Sucker Punch Hiển thị)

There's a place where
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một nơi nơi
All the eyes roll back
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các mắt quay trở lại
And the thistle grows
Lời bài hát có nghĩa là: Và the thistle mọc

Where the rain stops
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi mưa dừng lại
When you want it to
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn muốn nó
And the whales don't die
Lời bài hát có nghĩa là: Cá voi không chết

It's a place where
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một nơi nơi
All the walls will sleep
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các bức tường sẽ ngủ
And the crow saves lives
Lời bài hát có nghĩa là: Và cuộc sống tiết kiệm con quạ

There are no graveyards
Lời bài hát có nghĩa là: Không có không có nghĩa địa
And all the water's warm
Lời bài hát có nghĩa là: Và tất cả các nước ấm
And the cripples fly
Lời bài hát có nghĩa là: Và bay khập

Choose your words carefully
Lời bài hát có nghĩa là: Chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận
They might be your last
Lời bài hát có nghĩa là: Họ có thể cuối cùng của bạn
Choose your words carefully
Lời bài hát có nghĩa là: Chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận
They might be your last
Lời bài hát có nghĩa là: Họ có thể cuối cùng của bạn

Then a boy came
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó, một cậu bé đến
With the blackest thumb
Lời bài hát có nghĩa là: Với ngón tay cái blackest
And he just cried wolf
Lời bài hát có nghĩa là: Và ông chỉ khóc sói

A panicked witness
Lời bài hát có nghĩa là: Một nhân chứng panicked
With his eyes so wide
Lời bài hát có nghĩa là: Với đôi mắt rộng như vậy
Might just recognize
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ có thể nhận ra

Choose your words carefully
Lời bài hát có nghĩa là: Chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận
They might be your last
Lời bài hát có nghĩa là: Họ có thể cuối cùng của bạn
Choose your words carefully
Lời bài hát có nghĩa là: Chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận
They might be your last
Lời bài hát có nghĩa là: Họ có thể cuối cùng của bạn

Let me out
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi ra
Push me down the blackest river
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy tôi xuống sông blackest
And I won't complain at all
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi sẽ không khiếu nại tại tất cả
Let me out
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi ra
Push me down the blackest river
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy tôi xuống sông blackest
And I won't complain at all
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi sẽ không khiếu nại tại tất cả

Let me out
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi ra
Push me down the blackest river
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy tôi xuống sông blackest
And I won't complain at all
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi sẽ không khiếu nại tại tất cả
Let me out
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi ra
Push me down the blackest river
Lời bài hát có nghĩa là: Đẩy tôi xuống sông blackest
And I won't complain at all
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi sẽ không khiếu nại tại tất cả

Panicked Witness (Panicked nhân chứng) Lời bài hát Panicked Witness (Panicked nhân chứng) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Panicked nhân chứng được thu thập trong album Sucker Punch Hiển thị do ca sĩ Lovedrug tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Panicked nhân chứng. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Panicked nhân chứng. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Lovedrug. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Panicked nhân chứng để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Panicked nhân chứng trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Panicked nhân chứng miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.