A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuttin' Ass Nigga (Nuttin' Ass Nigga) Lời bài hát

Nghệ sĩ: E-40 (E-40)

Album: Federal (Liên bang)

I'm not a nuttin' ass nigga, just down for my riches, I figure it takes
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải là một ass nigga nuttin', chỉ cần xuống cho giàu sang của tôi, tôi con số phải mất
About a million or 500.000 tapes
Lời bài hát có nghĩa là: Về một triệu hoặc 500.000 băng
To become officially gold or platinum status
Lời bài hát có nghĩa là: Để trở thành chính thức tình trạng vàng hoặc bạch kim
That's why I'm always at this
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn ở đây
Practice, in and out tha studio 24-7
Lời bài hát có nghĩa là: Thực hành, trong và ngoài tha studio 24-7
My occupation, this is how I make my livin'
Lời bài hát có nghĩa là: Nghề nghiệp của tôi, điều này là làm thế nào tôi làm cho tôi Livin '
I get harassed mostly everywhere I go
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được sách nhiễu chủ yếu là ở khắp mọi nơi tôi đi
Can do my thing without a motherfuckin' popo
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể làm điều của tôi mà không có một motherfuckin' popo
All up in my mix, cause I'm tryin' to maintain
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên trong hỗn hợp của tôi, nguyên nhân tôi cố duy trì
And get a grip light weight fame
Lời bài hát có nghĩa là: Và nhận được một va li nhẹ cân fame
Born and raised in tha valley south Vallejo
Lời bài hát có nghĩa là: Sinh ra và lớn lên tại tha thung lũng Nam Vallejo
The northern part of cali, 'bout my mail
Lời bài hát có nghĩa là: Phần phía bắc của cali, ' bout thư của tôi
Struggle and strive all my life in a world of grief
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc đấu tranh và phấn đấu cả đời trong một thế giới của đau buồn
Sucker motherfuckers want to knock me of my feet
Lời bài hát có nghĩa là: Sucker motherfuckers muốn knock tôi của bàn chân của tôi
But imma keep on steppin' and gettin' bigger
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng imma tiếp tục giẫm trên và nhận được ' lớn hơn
I'm not a nuttin' ass nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải là nuttin' ass nigga
I'm not a nuttin' ass nigga, just down for my riches
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải một nuttin' ass nigga, chỉ cần xuống cho tôi giàu
Not to long ago I'm off to the bank to cash my cheque
Lời bài hát có nghĩa là: Không để lâu, I 'm off để các ngân hàng để rút tiền ngân phiếu của tôi
The lady teller wouldn't give me no damn respect
Lời bài hát có nghĩa là: Lady rút tiền sẽ không đưa cho tôi không tôn trọng cái
She started acting hella snotty, kinda prejudiced
Lời bài hát có nghĩa là: Cô bắt đầu diễn xuất hella snotty, kinda thành kiến
I guess she didn't like the way that a nigga was dressed
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đoán cô ấy không thích cách mà một nigga được mặc quần áo
Before I could even get my foot in the door, right
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi tôi thậm chí có thể nhận được bàn chân của tôi trong cửa, bên phải
The bitch already had a brother like me stereo-typed
Lời bài hát có nghĩa là: Các bitch đã có một em trai như tôi đã nhập âm thanh stereo
Ready to push the button with no delay
Lời bài hát có nghĩa là: Sẵn sàng để nhấn nút với không có sự chậm trễ
I said wait a minute, baby, you mistakin' me for andre
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói chờ một phút, em bé, bạn mistakin' tôi cho andre
I'm not a ... rat head want to be
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải là một... con chuột đầu muốn
I wouldn't rob a fuckin' bank for publicity
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cướp một ngân hàng khốn kiếp nhất công khai
I get it honestly, legally so have no fear
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được nó một cách trung thực, hợp pháp nên không có sợ hãi
I make more in a week than you do in a year
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi làm thêm trong một tuần hơn bạn làm trong một năm
Straight out tha geto, hillside resident
Lời bài hát có nghĩa là: Thẳng ra tha geto, cư dân hillside
Sick wid it records and tapes, and I'm the president
Lời bài hát có nghĩa là: Bệnh wid nó ghi lại và băng, và tôi là chủ tịch
So don't go thinkin' that every brother is out to get ya
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, đừng suy nghĩ ' mỗi anh là ra để có được ya
I'm not a nuttin' ass nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải là nuttin' ass nigga
I'm not a nuttin' ass nigga, just down for my riches
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải một nuttin' ass nigga, chỉ cần xuống cho tôi giàu
Sometimes my language is vulgar, lotsa profanity
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi ngôn ngữ của tôi là thô tục, ngôn từ thô tục lotsa
I try not to trip when kids parents be sweating me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cố gắng không để chuyến đi khi cha mẹ trẻ em đổ mồ hôi tôi
18 and over, that's what you gotta be
Lời bài hát có nghĩa là: 18 và hơn, đó là những gì bạn phải
To purchase my tape and make sure you got i.d.
Lời bài hát có nghĩa là: Mua băng của tôi và chắc chắn rằng bạn nhận ID
That's all I can say so mommy and daddy need to peep
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là tất cả tôi có thể nói vậy mommy và daddy cần peep
It ain't my fault the kids dump it off the streets
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không phải là lỗi của các trẻ em bãi chứa nó ngoài đường phố
They hear it at school, walkin' home and everywhere they go
Lời bài hát có nghĩa là: Họ nghe thấy nó ở trường, đi ' nhà và ở khắp mọi nơi họ đi
And most of the violence come from movies on hbo
Lời bài hát có nghĩa là: Và hầu hết các vụ bạo lực đến từ phim trên kênh hbo
The shit that I be spittin' is real cause I'm real see
Lời bài hát có nghĩa là: Các shit rằng tôi đứa là nguyên nhân thực sự, tôi là thực sự nhìn thấy
I'm out to make a meal, do you feel me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi ra ngoài để làm cho một bữa ăn, bạn có cảm thấy tôi
Holdin' my own cause I'm grown and intelligent
Lời bài hát có nghĩa là: Holdin' nguyên nhân của riêng tôi tôi trưởng thành và thông minh
Try to knock my hustle? that shit is irrelevant
Lời bài hát có nghĩa là: Cố gắng để knock tôi hối hả? mà shit là không thích hợp
I'm not a nuttin' ass nigga, just down for my riches
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải một nuttin' ass nigga, chỉ cần xuống cho tôi giàu
Nuttin' Ass Nigga (Nuttin' Ass Nigga) Lời bài hát Nuttin' Ass Nigga (Nuttin' Ass Nigga) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nuttin' Ass Nigga được thu thập trong album Liên bang do ca sĩ E-40 tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nuttin' Ass Nigga. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nuttin' Ass Nigga. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào E-40. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nuttin' Ass Nigga để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nuttin' Ass Nigga trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nuttin' Ass Nigga miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.