A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuclear War (On the Dance Floor) (Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy)) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Electric Six (Điện 6)

Album: Fire-2 (Fire-2)

Nuclear war,
Lời bài hát có nghĩa là: Chiến tranh hạt nhân,
On the dance floor
Lời bài hát có nghĩa là: Trên sàn nhảy

Nuclear war
Lời bài hát có nghĩa là: Chiến tranh hạt nhân
On the dance floor
Lời bài hát có nghĩa là: Trên sàn nhảy

Electric Six is on time
Lời bài hát có nghĩa là: Điện sáu là vào thời gian

Electric lovin a sex crime
Lời bài hát có nghĩa là: Điện lovin một tội phạm tình dục

Your a pretty, pretty, pretty,pretty,pretty,pretty,pretty,pretty,pretty,
Lời bài hát có nghĩa là: Của bạn khá, khá, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp,
Pretty,pretty,pretty,pretty,pretty girl
Lời bài hát có nghĩa là: Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, cô gái

You can do a lot of things with that.
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể làm nhiều thứ với điều đó.

Nuclear War
Lời bài hát có nghĩa là: Chiến tranh hạt nhân
On the dance floor
Lời bài hát có nghĩa là: Trên sàn nhảy

Nclear war
Lời bài hát có nghĩa là: Chiến tranh Nclear
On the dance floor
Lời bài hát có nghĩa là: Trên sàn nhảy

[Solo]
Lời bài hát có nghĩa là: [Solo]
Nuclear War (On the Dance Floor) (Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy)) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy) được thu thập trong album Fire-2 do ca sĩ Điện 6 tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy). Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy). Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điện 6. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy) để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy) trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chiến tranh hạt nhân (trên sàn nhảy) miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.