A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

None One (Không có một) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Elbow (Khuỷu tay)

Album: Dead in the Boot (Chết trong khởi động)

Hey there, tell me
Lời bài hát có nghĩa là: Hey, cho tôi biết
Does he kiss, your eyes.
Lời bài hát có nghĩa là: Hiện ông kiss, đôi mắt của bạn.
Do you talk like I've died, now
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có nói chuyện giống như tôi đã qua đời, bây giờ không

Hey there, tell me
Lời bài hát có nghĩa là: Hey, cho tôi biết
Does he kiss, your eyes.
Lời bài hát có nghĩa là: Hiện ông kiss, đôi mắt của bạn.
Do you talk like I've died, now
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có nói chuyện giống như tôi đã qua đời, bây giờ không
None One (Không có một) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Không có một được thu thập trong album Chết trong khởi động do ca sĩ Khuỷu tay tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Không có một. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Không có một. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Khuỷu tay. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Không có một để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Không có một trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Không có một miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Khuỷu tay