A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Không có thêm đau-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: 24 [2003]-2 (24 [2003] -2)

She sits by the window with wandering eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Cô ngồi cửa sổ với lang thang mắt
She has a song in her heart
Lời bài hát có nghĩa là: Cô đã có một bài hát trong trái tim của cô
And a golden disguise
Lời bài hát có nghĩa là: Và ngụy trang vàng
Her body is torn because age doesn't heal
Lời bài hát có nghĩa là: Cơ thể của mình là rách vì tuổi không chữa lành
She's not letting on
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không cho phép
About the pain that she feels
Lời bài hát có nghĩa là: Về sự đau đớn mà cô cảm thấy
But she knows in her soul
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng cô biết linh hồn của mình
That it won't be too long
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ không được quá dài
'Til Jesus comes back
Lời bài hát có nghĩa là: Đến khi Chúa Giêsu trở lại
To carry her home...
Lời bài hát có nghĩa là: Mang cô ấy về nhà...

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
Where there will be no more pain
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi sẽ có không có đau đớn nữa
No more sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Không có nỗi buồn thêm
No more waiting
Lời bài hát có nghĩa là: Không chờ đợi
For illusive tomorrows
Lời bài hát có nghĩa là: Cho illusive ngày mai
There will be no more pain
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ có không có đau đớn nữa
No more dying
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thêm chết
No more striving or strain
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thêm phấn đấu hoặc căng thẳng
No more pain
Lời bài hát có nghĩa là: Không đau thêm

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Lời bài hát có nghĩa là: Mắt của tâm trí của tôi nhớ lại những rắc rối tôi đã nhìn thấy
All I have been through,
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả tôi đã thông qua,
And how I long to be free
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm thế nào tôi dài để được miễn phí
But I learn by her patience that I need her resolve
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi tìm hiểu bằng cách kiên nhẫn của mình rằng tôi cần cô ấy giải quyết
To wait for the opening of eternity's halls
Lời bài hát có nghĩa là: Phải chờ đợi cho việc mở cửa của vĩnh cửu của trường
And I know that in time we will stand side by side
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi biết rằng trong thời gian chúng tôi sẽ đứng cạnh nhau
When Jesus comes back receiving his bride
Lời bài hát có nghĩa là: Khi Chúa Giêsu trở lại nhận cô dâu của mình

[Chorus 3X]
Lời bài hát có nghĩa là: [Chorus 3 X]

No more pain
Lời bài hát có nghĩa là: Không đau thêm
No More Pain-2 (Không có thêm đau-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Không có thêm đau-2 được thu thập trong album 24 [2003] -2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Không có thêm đau-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Không có thêm đau-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Không có thêm đau-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Không có thêm đau-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Không có thêm đau-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace