Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nautilus (Nautilus) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Bay quốc tế nghệ thuật sang trọng-1)

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
We're gonna murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta sẽ giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể

So much bread in a nigga's shoebox
Lời bài hát có nghĩa là: Rất nhiều bánh mì trong một nigga shoebox
I might dead you and sleep in new lots
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể chết bạn và ngủ nhiều mới
I drop a bag on one of you crab-ass nigga's so fast
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thả một túi trên một trong những bạn ass-cua nigga quá nhanh
I send two boxes out
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi gửi hai hộp
Yeah, bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: có, mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể
Leave his trainers in a nigga lobby
Lời bài hát có nghĩa là: Để huấn luyện của ông trong một hành lang nigga
Take the fake chains off, send it to his colleagues
Lời bài hát có nghĩa là: Cởi dây chuyền giả, gửi tới các đồng nghiệp của mình
Laugh in his shit, pissin' up crystal molly's
Lời bài hát có nghĩa là: Cười trong shit của mình, pissin' lên của crystal molly
I rep drug dealers, hug killers
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đại diện buôn bán ma túy, ôm kẻ giết người
I ran with most of them
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chạy với đa số
Half is in the ocean, nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Một nửa là ở đại dương, nigga
So much gear, go get Oprah, nigga
Lời bài hát có nghĩa là: Rất nhiều bánh, đi lấy Oprah, nigga
So what my bitch a Oprah nigga, yo
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy những gì tôi bitch một nigga Oprah, yo
Yeah, what color ice is all green, karma
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, những gì băng màu là tất cả màu xanh lá cây, karma
Magazines stacked, black bomber
Lời bài hát có nghĩa là: Tạp chí xếp chồng lên nhau, đen máy bay ném bom
Been all through the world gettin' homage
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả thông qua thế giới nhận được ' sự kính trọng
Diss mines?
Lời bài hát có nghĩa là: Diss mỏ?
We gon' have a big problem
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi gon' có một vấn đề lớn

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
We're gonna murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta sẽ giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể

If you wanna hit me, you couldn't
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn muốn đánh tôi, bạn không thể
Bullet range, door wooden
Lời bài hát có nghĩa là: Phạm vi đạn, Cửa gỗ
Hop out, y'all nigga's is pudding
Lời bài hát có nghĩa là: Hop ra, y'all của nigga là pudding
Why try to leave, the federation
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao cố gắng để lại, liên bang
This is all legislation
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là tất cả pháp luật
Will kill you right in front of your seed
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ giết mày ngay trước mặt của bạn hạt
Catch me in the trips
Lời bài hát có nghĩa là: Bắt tôi trong những chuyến đi
Over the stove, giving you tips
Lời bài hát có nghĩa là: Trên bếp, cho bạn lời khuyên
I'm fresh outta court, nigga, you hit
Lời bài hát có nghĩa là: Tươi ra khỏi tòa án, nigga, bạn nhấn
Four's on my wrist, it's business
Lời bài hát có nghĩa là: Của bốn trên cổ tay của tôi, đó là kinh doanh
Keeping 'em close
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ 'em đóng
Like folding ya arms
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như gấp ya cánh tay
Don't go against this
Lời bài hát có nghĩa là: Không đi ngược lại điều này
The worldwide brawlers, the legends of sevens
Lời bài hát có nghĩa là: Các brawlers trên toàn thế giới, những truyền thuyết của sevens
Yo, them the real shot callers
Lời bài hát có nghĩa là: Yo, họ thực sự bắn người gọi
Who stay in the home always
Lời bài hát có nghĩa là: Ai ở trong nhà luôn không
Ballin' at four in the mornin'
Lời bài hát có nghĩa là: Ballin' tại bốn trong the mornin'
Yo we all in, teach you how to score kin
Lời bài hát có nghĩa là: Yo chúng tôi tất cả trong, dạy cho bạn làm thế nào để điểm kin
My killers, all of us we all winning
Lời bài hát có nghĩa là: Kẻ giết người của tôi, tất cả chúng ta chúng tôi chiến thắng tất cả
Fresh designer shit, snatchin' papes
Lời bài hát có nghĩa là: Shit thiết kế tươi, snatchin' papes
We on different scales, different weights
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi trên quy mô khác nhau, trọng lượng khác nhau
You just monkey nigga's, meet the apes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn chỉ khỉ nigga, gặp gỡ khỉ
Strictly business, gorillas in fifty states
Lời bài hát có nghĩa là: Nghiêm kinh doanh, khỉ đột trong 50 tiểu bang

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
We're gonna murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta sẽ giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể

Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you (check your thirty)
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn (kiểm tra của bạn ba mươi)
Murder you
Lời bài hát có nghĩa là: Giết bạn
Bring the head, leave the body
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho người đứng đầu, rời khỏi cơ thể
Nautilus (Nautilus) Lời bài hát Nautilus (Nautilus) Lời bài hát-2 Nautilus (Nautilus) Lời bài hát-3 Nautilus (Nautilus) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nautilus được thu thập trong album Bay quốc tế nghệ thuật sang trọng-1 do ca sĩ Raekwon tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nautilus. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nautilus. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Raekwon. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nautilus để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nautilus trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nautilus miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.