A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My Old Flame-27 (Ngọn lửa cũ của tôi-27) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Non Stop Music-3 (Non Stop nhạc-3)

My old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi
I can't even think of his name
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thậm chí không thể nghĩ ra tên của mình
But it's funny now and then
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng it's funny bây giờ và sau đó
How my thoughts go flashing back again
Lời bài hát có nghĩa là: Cách suy nghĩ của tôi đi chớp trở lại một lần nữa
To my old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Đến ngọn lửa cũ của tôi
My old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi
My new lovers all seem so tame
Lời bài hát có nghĩa là: Người yêu mới của tôi tất cả có vẻ rất thuần hóa
For I haven't met a gent
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với tôi đã không gặp một gent

So innocent or elegant
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, vô tội hoặc thanh lịch
As my old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Như ngọn lửa cũ của tôi

I've met so many men
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông
With fascinating ways
Lời bài hát có nghĩa là: Với cách hấp dẫn
A fascinating gaze in their eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái nhìn hấp dẫn trong mắt họ
Some who sent me up to the skies
Lời bài hát có nghĩa là: Một số người đã gửi cho tôi đến trên bầu trời
But their attempts at love
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng nỗ lực của họ lúc tình yêu
Were only imitations of
Lời bài hát có nghĩa là: Đã là chỉ đá
My old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi
I can't even think of his name
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thậm chí không thể nghĩ ra tên của mình
But I'll never be the same
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Until I discover what became
Lời bài hát có nghĩa là: Cho đến khi tôi phát hiện ra những gì đã trở thành
Of my old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi

I've met so many men
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông
With fascinating ways
Lời bài hát có nghĩa là: Với cách hấp dẫn
A fascinating gaze in their eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái nhìn hấp dẫn trong mắt họ
Some who sent me up to the skies
Lời bài hát có nghĩa là: Một số người đã gửi cho tôi đến trên bầu trời
But their attempts at love
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng nỗ lực của họ lúc tình yêu
Were only imitations of
Lời bài hát có nghĩa là: Đã là chỉ đá
My old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi
I can't even think of his name
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thậm chí không thể nghĩ ra tên của mình
But I'll never be the same
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Until I discover what became
Lời bài hát có nghĩa là: Cho đến khi tôi phát hiện ra những gì đã trở thành
Of my old flame
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọn lửa cũ của tôi
My Old Flame-27 (Ngọn lửa cũ của tôi-27) Lời bài hát My Old Flame-27 (Ngọn lửa cũ của tôi-27) Lời bài hát-2 My Old Flame-27 (Ngọn lửa cũ của tôi-27) Lời bài hát-3 My Old Flame-27 (Ngọn lửa cũ của tôi-27) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Ngọn lửa cũ của tôi-27 được thu thập trong album Non Stop nhạc-3 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Ngọn lửa cũ của tôi-27. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Ngọn lửa cũ của tôi-27. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Ngọn lửa cũ của tôi-27 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Ngọn lửa cũ của tôi-27 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Ngọn lửa cũ của tôi-27 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole