A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Nhiều hơn bất cứ điều gì-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Rarities & Remixes (Của hiếm & remix)

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]
God loves people more than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa yêu thương những người nhiều hơn bất cứ điều gì
God loves people more than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa yêu thương những người nhiều hơn bất cứ điều gì
More than anything he wants
Lời bài hát có nghĩa là: Nhiều hơn bất cứ điều gì ông muốn
Them to know
Lời bài hát có nghĩa là: Họ biết
He'd rather die than let them go
Lời bài hát có nghĩa là: Ông thà chết còn hơn để cho họ đi
'Cause god love people more
Lời bài hát có nghĩa là: Vì Thiên Chúa yêu thương con người nhiều hơn nữa
Than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Hơn bất cứ điều gì

God loves the weary
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa yêu thương những mệt mỏi
When they're too weak to try
Lời bài hát có nghĩa là: Khi họ đang quá yếu để thử
He feels their pain, he knows their shame
Lời bài hát có nghĩa là: Ông cảm thấy đau đớn của họ, ông biết xấu hổ của họ
He cries with those who cry
Lời bài hát có nghĩa là: Ông khóc với những người khóc
He won't give up or walk away
Lời bài hát có nghĩa là: Ông sẽ không từ bỏ hoặc đi bộ
When other people do
Lời bài hát có nghĩa là: Khi những người khác làm
'Cause god loves people more
Lời bài hát có nghĩa là: Vì Thiên Chúa yêu thương người nhiều hơn
Than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Hơn bất cứ điều gì

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]
More than anything he wants us to go
Lời bài hát có nghĩa là: Nhiều hơn bất cứ điều gì ông muốn chúng ta đi
And show the world so they will know
Lời bài hát có nghĩa là: Và cho thế giới vì vậy họ sẽ biết
That god loves people more
Lời bài hát có nghĩa là: Mà Thiên Chúa yêu người nhiều hơn
Than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Hơn bất cứ điều gì
More Than Anything-2 (Nhiều hơn bất cứ điều gì-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nhiều hơn bất cứ điều gì-2 được thu thập trong album Của hiếm & remix do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nhiều hơn bất cứ điều gì-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nhiều hơn bất cứ điều gì-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nhiều hơn bất cứ điều gì-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nhiều hơn bất cứ điều gì-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nhiều hơn bất cứ điều gì-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace