A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lord of the Strings (Chúa tể của các dây) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Miri Ben-Ari (Miri Ben-Ari)

Album: The Hip-Hop Violinist (Nghệ sĩ vĩ cầm Hip-Hop)

Yeah, yeah, yeah
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, Vâng, Vâng

I, J, I wanna write somethin' immaculate
Lời bài hát có nghĩa là: I, J, tôi muốn viết gì vô nhiễm
'Cause that's what you are
Lời bài hát có nghĩa là: Vì đó là những gì bạn đang
I would say you're bright, like the little lights in the night
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn nói rằng bạn đang tươi sáng như đèn nhỏ trong đêm
But you're so far, beyond the stars
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng anh cho đến nay, ngoài các ngôi sao
Me lady you're bad like the water found on Mars
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi bà cháu xấu như nước được tìm thấy trên sao Hỏa

You see when she places the violin
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nhìn thấy khi cô nơi violin
Under her chin and begins
Lời bài hát có nghĩa là: Theo bà cằm và bắt đầu
A melody breezes through the atmosphere
Lời bài hát có nghĩa là: Giai điệu một làn gió qua bầu khí quyển
Like angel's wind
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như thiên thần của Gió

Her harmony feels right like when angels bend
Lời bài hát có nghĩa là: Sự hài hòa của cô cảm thấy đúng như khi thiên thần uốn cong
When she strikes a chord, my Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Khi cô cuộc đình công một chord, thưa ngài
She impacts the earth
Lời bài hát có nghĩa là: Nó ảnh hưởng đến trái đất
Like Mr. Bojangles tappin' in Timbs
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như ông Bojangles tappin' trong Timbs

With her, no, my flow can't be down, I scribe of fountains
Lời bài hát có nghĩa là: Với cô ấy, không, dòng chảy của tôi không thể xuống, tôi có người ghi chép của đài phun nước
'Cause she makes me feel like I can climb mountains
Lời bài hát có nghĩa là: Vì cô ấy làm cho tôi cảm thấy như tôi có thể leo núi
Like Proto in Sound
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như tiền trong âm thanh
Isn't it obvious this ma'am isn't merely a queen
Lời bài hát có nghĩa là: Không phải là nó hiển nhiên quý cô này không chỉ đơn thuần là một nữ hoàng
This clearly, this gift is Miri, Lord of the Strings
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này rõ ràng, món quà này là Miri, Chúa tể của các dây

J. Ivy
Lời bài hát có nghĩa là: J. Ivy
(Lord of the Strings)
Lời bài hát có nghĩa là: (Chúa tể của các dây)
Miri Ben-Ari
Lời bài hát có nghĩa là: Miri Ben-Ari

(Lord, Lord of the Strings)
Lời bài hát có nghĩa là: (Chúa, Chúa tể của các dây)
Play a little song for 'em
Lời bài hát có nghĩa là: Chơi một chút bài hát cho em
To the whole world, Chi-Town
Lời bài hát có nghĩa là: Đến trên toàn thế giới, Chi-Town

Lord of the Strings (Chúa tể của các dây) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chúa tể của các dây được thu thập trong album Nghệ sĩ vĩ cầm Hip-Hop do ca sĩ Miri Ben-Ari tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chúa tể của các dây. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chúa tể của các dây. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Miri Ben-Ari. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chúa tể của các dây để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chúa tể của các dây trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chúa tể của các dây miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.