A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Sống Legacy-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace-3 (Điểm của Grace-3)

My father knew it
Lời bài hát có nghĩa là: Cha tôi đã biết
And his before him
Lời bài hát có nghĩa là: Và của mình trước khi anh ta
And it goes way back down the line
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó đi cách trở lại xuống dòng
They had a vision
Lời bài hát có nghĩa là: Họ đã có một tầm nhìn
A prayer for the future
Lời bài hát có nghĩa là: Một lời cầu nguyện cho tương lai
For what I would believe in time
Lời bài hát có nghĩa là: Cho những gì tôi tin rằng trong thời gian
Now I'm not perfect
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi không hoàn hảo
Life's not easy
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của không dễ dàng
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi sẽ không đưa thế giới cho những gì họ đã cho tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản
Walking the path that the faithful have laid down
Lời bài hát có nghĩa là: Đi bộ đường dẫn các tín hữu đã đặt lườn
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản
Finding the hope that my fathers found
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm kiếm với hy vọng tìm thấy người cha của tôi
I am standing tall when I'm on my knees
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang đứng cao khi tôi đang trên đầu gối của tôi
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản

Something in common
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó ở chung
Deep inside me
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu bên trong tôi
With those before me who are gone
Lời bài hát có nghĩa là: Với những người trước mặt tôi những người đã mất hết
Gives me the vision
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho tôi tầm nhìn
Fills me with a passion
Lời bài hát có nghĩa là: Điền vào tôi với một niềm đam mê
To make the message carry on
Lời bài hát có nghĩa là: Để làm cho thông điệp mang về
Now I'm not perfect
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi không hoàn hảo
Life's not easy
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của không dễ dàng
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng trong tương lai vì tôi sẽ làm tốt nhất có thể

[Chorus (3X)]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc (3 X)]
Living the Legacy-1 (Sống Legacy-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Sống Legacy-1 được thu thập trong album Điểm của Grace-3 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Sống Legacy-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Sống Legacy-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Sống Legacy-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Sống Legacy-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Sống Legacy-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace