Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lebanon (Li-băng) Lời bài hát

Nghệ sĩ: The Human League (Các giải đấu của con người)

Album: ICON [Only @ Best Buy] (Biểu tượng [chỉ @ tốt nhất mua])

She dreams of nineteen sixty-nine
Lời bài hát có nghĩa là: Cô mơ nineteen 69
Before the soldiers came
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi các binh sĩ đến
The life was cheap on bread and wine
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống là giá rẻ trên bánh và rượu
And sharing meant no shame
Lời bài hát có nghĩa là: Và chia sẻ có nghĩa là không có sự xấu hổ
She is awakened by the screams
Lời bài hát có nghĩa là: Cô được đánh thức bởi những tiếng la hét
Of rockets flying from nearby
Lời bài hát có nghĩa là: Tên lửa bay từ gần đó
And scared she clings onto her dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Và sợ hãi cô lý lên ước mơ của mình
To beat the fear that she might die
Lời bài hát có nghĩa là: Để đánh bại những lo sợ rằng cô ấy có thể chết

And who will have won
Lời bài hát có nghĩa là: Và những người sẽ có chiến thắng
When the soldiers have gone
Lời bài hát có nghĩa là: Khi những người lính đã đi
From the Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Từ Li-băng
The Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Của Li-băng

Before he leaves the camp he stops
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi ông rời trại ông dừng
He scans the world outside
Lời bài hát có nghĩa là: Ông quét thế giới bên ngoài
And where there used to be some shops
Lời bài hát có nghĩa là: Và trong trường hợp có sử dụng là một số cửa hàng
Is where the snipers sometimes hide
Lời bài hát có nghĩa là: Là nơi các tay súng bắn tỉa đôi khi ẩn
He left his home the week before
Lời bài hát có nghĩa là: Ông rời khỏi nhà của mình trong tuần lễ trước
He thought he'd be like the police
Lời bài hát có nghĩa là: Ông nghĩ rằng ông sẽ giống như cảnh sát
But now he finds he is at war
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ ông đã tìm thấy anh ta đang ở chiến tranh
Weren't we supposed to keep the peace
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi không phải giữ hòa bình

And who will have won
Lời bài hát có nghĩa là: Và những người sẽ có chiến thắng
When the soldiers have gone
Lời bài hát có nghĩa là: Khi những người lính đã đi
From the Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Từ Li-băng
The Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Của Li-băng
The Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Của Li-băng
From the Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Từ Li-băng

I must be dreaming
Lời bài hát có nghĩa là: I phải mơ ước
It can't be true
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không thể tin được
I must be dreaming
Lời bài hát có nghĩa là: I phải mơ ước
It can't be true
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không thể tin được

And who will have won
Lời bài hát có nghĩa là: Và những người sẽ có chiến thắng
When the soldiers have gone?
Lời bài hát có nghĩa là: Khi những người lính đã đi?
From the Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Từ Li-băng
The Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Của Li-băng
The Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Của Li-băng
From the Lebanon
Lời bài hát có nghĩa là: Từ Li-băng
Lebanon (Li-băng) Lời bài hát Lebanon (Li-băng) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Li-băng được thu thập trong album Biểu tượng [chỉ @ tốt nhất mua] do ca sĩ Các giải đấu của con người tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Li-băng. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Li-băng. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Các giải đấu của con người. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Li-băng để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Li-băng trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Li-băng miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.