who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kingdom of Days (Quốc Anh của ngày) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Bruce Springsteen (Bruce Springsteen)

Album: Working on a Dream (Làm việc trên một giấc mơ)

With you I don't hear the minutes ticking by
Lời bài hát có nghĩa là: Với bạn, tôi không nghe thấy phút đầu ticking bởi
I don't feel the hours as they fly
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cảm thấy những giờ khi họ bay
I don't see the summer as it wanes
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thấy mùa hè như nó wanes
Just a subtle change of light upon your face
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ là một sự thay đổi tinh tế của ánh sáng trên khuôn mặt của bạn

Walk away, walk away, walk away, walk away
Lời bài hát có nghĩa là: Đi, đi, đi, đi
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày

I watched the sun as it rises and sets
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi theo dõi mặt trời khi nó tăng lên và bộ
I watched the moon trace its arc with no regret
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi theo dõi mặt trăng theo dõi của arc với không hối tiếc
My jacket 'round your shoulders, the falling leaves
Lời bài hát có nghĩa là: Áo khoác của tôi ' tròn vai của bạn, lá rơi
The wet grass on our backs as the autumn breeze drifts through the trees
Lời bài hát có nghĩa là: Cỏ ướt trên lưng của chúng tôi như là mùa thu gió trôi qua những cây

Walk away, walk away, walk away, walk away
Lời bài hát có nghĩa là: Đi, đi, đi, đi
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày

I love you, I love you, I love you, I love you, I do
Lời bài hát có nghĩa là: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, tôi làm
You whisper "Then prove it, then prove it, then prove it, to me baby."
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thì thầm "sau đó chứng minh, chứng minh nó, sau đó chứng minh nó, tôi con."

When I count my blessings and you're mine for always
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi đếm phước lành của tôi và bạn tôi cho luôn
We laughed beneath the covers
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi cười dưới bìa
And count the wrinkles and the grays
Lời bài hát có nghĩa là: Và đếm những nếp nhăn và các màu xám

Sing away, sing away, sing away, sing away
Lời bài hát có nghĩa là: Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi
Sing away, sing away, my darling, we'll sing away
Lời bài hát có nghĩa là: Hát đi, hát đi, con yêu, chúng tôi sẽ hát đi
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
This is our kingdom of days
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là Vương Quốc của chúng tôi của ngày
Kingdom of Days (Quốc Anh của ngày) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Quốc Anh của ngày được thu thập trong album Làm việc trên một giấc mơ do ca sĩ Bruce Springsteen tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Quốc Anh của ngày. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Quốc Anh của ngày. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Bruce Springsteen. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Quốc Anh của ngày để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Quốc Anh của ngày trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Quốc Anh của ngày miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Bruce Springsteen