who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kid Becomes the Dream (Đứa trẻ trở thành những giấc mơ) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Aiden (Aiden)

Album: Our Gangs Dark Oath (Chúng tôi thề tối băng nhóm)

I got your letter, read that mom was gone
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận thư của bạn, đọc mà mẹ đã biến mất
(Mom was gone)
Lời bài hát có nghĩa là: (Mẹ đã đi)
I never thought that dad would ever lose his mind
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cha đã bao giờ sẽ mất cái tâm của mình
(Lose his mind)
Lời bài hát có nghĩa là: (Mất cái tâm của mình)
I haven't slept it seems like all week long
Lời bài hát có nghĩa là: Đã không ngủ nó có vẻ như tất cả các tuần dài
(all week long)
Lời bài hát có nghĩa là: (Tất cả các tuần dài)
And I've prayed a thousand times
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi đã cầu nguyện một nghìn lần

To a god who doesn't take request
Lời bài hát có nghĩa là: Đến một Thiên Chúa đã không đưa yêu cầu
And all I hear is kid become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Và tất cả tôi biết là đứa trẻ trở thành những giấc mơ
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ
You said it once I've heard it twice
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói nó một lần tôi đã nghe nó hai lần
You'll always make mistakes in life
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ luôn luôn làm cho những sai lầm trong cuộc sống
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ

I held this letter in my hand
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi giữ lá thư này trong tay của tôi
And start to shake
Lời bài hát có nghĩa là: Và bắt đầu lắc
Then wonder is the end
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó tự hỏi là kết thúc
Is this the end?
Lời bài hát có nghĩa là: Đây có phải là kết thúc?
I took for granted
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi lấy cho được cấp
All the things you've given me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả những gì bạn đã cho tôi
I say this is the end
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nói điều này là kết thúc

I'll raise my fist
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ nâng cao quyền của tôi
Shout and scream
Lời bài hát có nghĩa là: Shout và la hét
I won't resist this life
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ không chống lại cuộc sống này
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ

I'll raise my fist
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ nâng cao quyền của tôi
Shout and scream
Lời bài hát có nghĩa là: Shout và la hét
I won't resist this life
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ không chống lại cuộc sống này
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ
Become the dream
Lời bài hát có nghĩa là: Trở thành ước mơ
Kid Becomes the Dream (Đứa trẻ trở thành những giấc mơ) Lời bài hát Kid Becomes the Dream (Đứa trẻ trở thành những giấc mơ) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Đứa trẻ trở thành những giấc mơ được thu thập trong album Chúng tôi thề tối băng nhóm do ca sĩ Aiden tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Đứa trẻ trở thành những giấc mơ. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Đứa trẻ trở thành những giấc mơ. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Aiden. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Đứa trẻ trở thành những giấc mơ để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Đứa trẻ trở thành những giấc mơ trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Đứa trẻ trở thành những giấc mơ miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.