A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Khod Balak Alaya (Khod Balak Alaya) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Elissa-1 (Elissa-1)

Album: Ayami Beek (Ayami Beek)

خد بالك عليا دة مش معامله تعملنى بيها
Lời bài hát có nghĩa là: خد بالك عليا دة مش معامله تعملنى بيها
وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها
Lời bài hát có nghĩa là: وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها

خد بالك عليا دة مش معامله تعملنى بيها
Lời bài hát có nghĩa là: خد بالك عليا دة مش معامله تعملنى بيها
وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها
Lời bài hát có nghĩa là: وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش

كان فى حاجات نقصاك وانا كملتها
Lời bài hát có nghĩa là: كان فى حاجات نقصاك وانا كملتها
وحاجات كتير مش حلوة فيك جملتها
Lời bài hát có nghĩa là: وحاجات كتير مش حلوة فيك جملتها
انا فرصه لو ضيعتها هتزعل عليها
Lời bài hát có nghĩa là: انا فرصه لو ضيعتها هتزعل عليها

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش

مين غيرى عايشه تخاف عليك طول عمرها
Lời bài hát có nghĩa là: مين غيرى عايشه تخاف عليك طول عمرها
مين غيرى هتسيب روحها ليك لو سبتها
Lời bài hát có nghĩa là: مين غيرى هتسيب روحها ليك لو سبتها
من غيرى لو تحتجلها قوام هتلقيها
Lời bài hát có nghĩa là: من غيرى لو تحتجلها قوام هتلقيها

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش

ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
Lời bài hát có nghĩa là: ياريتك بس تفهمنى ومتستهونش
دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة بتبقى مجروحه ومبتبينش
دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
Lời bài hát có nghĩa là: دى الواحدة قد متضحى وتستحمل
اول ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Lời bài hát có nghĩa là: MANISA ما بتفكر تنسا مبتستأذنش
Khod Balak Alaya (Khod Balak Alaya) Lời bài hát Khod Balak Alaya (Khod Balak Alaya) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Khod Balak Alaya được thu thập trong album Ayami Beek do ca sĩ Elissa-1 tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Khod Balak Alaya. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Khod Balak Alaya. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Elissa-1. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Khod Balak Alaya để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Khod Balak Alaya trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Khod Balak Alaya miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.