A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keep It Real (Giữ nó thật) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Earth, Wind & Fire (Trái đất, gió & cháy)

Album: In the Name of Love-2 (Trong tên của tình yêu-2)

Gotta be right Gotta hold tight my baby
Lời bài hát có nghĩa là: Phải phải phải giữ chặt em bé của tôi
Cause you're my lady you're the one
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang lady của tôi cậu gây ra
Love just don't happen overnight my honey
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu chỉ cần không xảy ra qua đêm của tôi mật ong
Let's take out time baby
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy đưa ra thời gian em bé
And make it right
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm cho nó đúng

Cause I want to love you
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi muốn yêu bạn
(keep it real)
Lời bài hát có nghĩa là: (giữ nó thực)
And I want to trust you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi muốn tin anh
(can you girl)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể cô gái)
Cause I really need you
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi thực sự cần bạn
(can you keep it real with me)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể giữ nó thật với tôi)

My hearts been going around in circles
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim của tôi đi trong vòng tròn
Looking for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm kiếm bạn
Baby, you're the one
Lời bài hát có nghĩa là: Em bé, bạn là một trong những
Might take more than just a day or two
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể mất nhiều hơn là chỉ một hoặc hai ngày
To make sure our love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Để chắc chắn rằng tình yêu của chúng tôi là đúng sự thật
This is what we need to do
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là những gì chúng tôi cần phải làm

Make sure the love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy chắc chắn rằng tình yêu là sự thật
(keep it real)
Lời bài hát có nghĩa là: (giữ nó thực)
Invest the time in you
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tư thời gian trong bạn
(can you girl)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể cô gái)
Cause my love is coming through
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân gây ra tình yêu của tôi là đến thông qua
(can you)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể)
Can you keep it real for me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể giữ nó thực sự cho tôi

Gone tomorrow here today
Lời bài hát có nghĩa là: Đi vào ngày mai ở đây hôm nay
These are all the games we play
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là những tất cả các trò chơi mà chúng tôi chơi
Baby, keep it real
Lời bài hát có nghĩa là: Em bé, hãy thực
Keep It Real (Giữ nó thật) Lời bài hát

Thêm album từ Trái đất, gió & cháy