A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keep It Real (Giữ nó thật) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Earth, Wind & Fire (Trái đất, gió & cháy)

Album: In the Name of Love-2 (Trong tên của tình yêu-2)

Gotta be right Gotta hold tight my baby
Lời bài hát có nghĩa là: Phải phải phải giữ chặt em bé của tôi
Cause you're my lady you're the one
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang lady của tôi cậu gây ra
Love just don't happen overnight my honey
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu chỉ cần không xảy ra qua đêm của tôi mật ong
Let's take out time baby
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy đưa ra thời gian em bé
And make it right
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm cho nó đúng

Cause I want to love you
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi muốn yêu bạn
(keep it real)
Lời bài hát có nghĩa là: (giữ nó thực)
And I want to trust you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi muốn tin anh
(can you girl)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể cô gái)
Cause I really need you
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân tôi thực sự cần bạn
(can you keep it real with me)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể giữ nó thật với tôi)

My hearts been going around in circles
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim của tôi đi trong vòng tròn
Looking for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm kiếm bạn
Baby, you're the one
Lời bài hát có nghĩa là: Em bé, bạn là một trong những
Might take more than just a day or two
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể mất nhiều hơn là chỉ một hoặc hai ngày
To make sure our love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Để chắc chắn rằng tình yêu của chúng tôi là đúng sự thật
This is what we need to do
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là những gì chúng tôi cần phải làm

Make sure the love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy chắc chắn rằng tình yêu là sự thật
(keep it real)
Lời bài hát có nghĩa là: (giữ nó thực)
Invest the time in you
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tư thời gian trong bạn
(can you girl)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể cô gái)
Cause my love is coming through
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân gây ra tình yêu của tôi là đến thông qua
(can you)
Lời bài hát có nghĩa là: (bạn có thể)
Can you keep it real for me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể giữ nó thực sự cho tôi

Gone tomorrow here today
Lời bài hát có nghĩa là: Đi vào ngày mai ở đây hôm nay
These are all the games we play
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là những tất cả các trò chơi mà chúng tôi chơi
Baby, keep it real
Lời bài hát có nghĩa là: Em bé, hãy thực
Keep It Real (Giữ nó thật) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Giữ nó thật được thu thập trong album Trong tên của tình yêu-2 do ca sĩ Trái đất, gió & cháy tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Giữ nó thật. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Giữ nó thật. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Trái đất, gió & cháy. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Giữ nó thật để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Giữ nó thật trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Giữ nó thật miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Trái đất, gió & cháy