A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (Chứng minh-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

I've tried everything I know
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết
Just to earn a piece of mercy for my soul
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ để kiếm được một mảnh của lòng thương xót cho linh hồn của tôi
Despite my strain
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù căng thẳng của tôi
Guilty I remained
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi vẫn kết tội
Then I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
You gave hope a place to stand
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã hy vọng một điểm tựa
Paying all the cost Your holiness demands
Lời bài hát có nghĩa là: Thanh toán tất cả chi phí sự thánh thiện của bạn yêu cầu
Free from all
Lời bài hát có nghĩa là: Miễn phí từ tất cả
All that I deserve
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả những gì tôi xứng đáng
I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
Freedom from my darkest hours
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do từ giờ đen tối nhất của tôi
Freedom to be in the light
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do có trong ánh sáng
Freedom I am blameless in Your sight
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do tôi là ngưởi trong tầm nhìn của bạn
I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
Justified-7 (Chứng minh-7) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chứng minh-7 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chứng minh-7. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chứng minh-7. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chứng minh-7 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chứng minh-7 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chứng minh-7 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace