A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)-76 (Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Album: Dart Night (DART đêm)

It don't mean a thing
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không có nghĩa là một điều
If it ain't got that swing
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu nó không có swing đó
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Lời bài hát có nghĩa là: (doo wah doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
Lời bài hát có nghĩa là: Doo wah doo wah, doo wah, doo wah)
It don't mean a thing
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không có nghĩa là một điều
All you got to do is sing
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả bạn phải làm là sing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Lời bài hát có nghĩa là: (doo wah doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
Lời bài hát có nghĩa là: Doo wah doo wah, doo wah, doo wah)
It makes no diff'rence
Lời bài hát có nghĩa là: Nó làm cho không có diff'rence
If it's sweet or hot
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu nó là ngọt hay hot
Just give that rhythm
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần cho nhịp đó
Ev'rything you got
Lời bài hát có nghĩa là: Ev'rything Anh
Oh, it don't mean a thing
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, nó không có nghĩa là một điều
If it ain't got that swing
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu nó không có swing đó
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Lời bài hát có nghĩa là: (doo wah doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
Lời bài hát có nghĩa là: Doo wah doo wah, doo wah, doo wah)
It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)-76 (Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76 được thu thập trong album DART đêm do ca sĩ Charlie Kohlhase tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Charlie Kohlhase. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Nó không có nghĩa là một điều (nếu nó không có mà Swing)-76 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.