A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm Getting Sentimental Over You-14 (Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald)

Album: Ella Sings Songs from "Let No Man Write My Epitaph" (Ella hát ca khúc "Hãy để không có người đàn ông viết bia của tôi")

Never thought I'd fall,
Lời bài hát có nghĩa là: Không bao giờ nghĩ tôi sẽ sụp đổ,
But now I hear love call,
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bây giờ tôi nghe tình yêu gọi,
I'm getting sentimental over you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được tình cảm trong bạn

Things you say and do,
Lời bài hát có nghĩa là: Những điều bạn nói và làm,
Just thrill me through and through,
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ hộp tôi thông qua và thông qua,
I'm getting sentimental over you.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được tình cảm trong bạn.

I thought I was happy,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghĩ rằng tôi đã được hạnh phúc,
I could live without love
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể sống mà không có tình yêu
Now I must admit,
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, tôi phải thừa nhận,
Love is all I'm thinking of
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu là tất cả tôi nghĩ đến

Won't you please be kind,
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ không xin được loại,
And just make up your mind
Lời bài hát có nghĩa là: Và chỉ cần thực hiện lên tâm trí của bạn
That you'll be sweet & gentle,
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ được nhẹ nhàng, ngọt ngào &
Be gentle with me
Lời bài hát có nghĩa là: Được nhẹ nhàng với tôi
Because I'm sentimental over you
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tôi đa cam hơn bạn

I'm Getting Sentimental Over You-14 (Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14 được thu thập trong album Ella hát ca khúc "Hãy để không có người đàn ông viết bia của tôi" do ca sĩ Ella Fitzgerald tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Ella Fitzgerald. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tôi nhận được tình cảm trong bạn-14 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Ella Fitzgerald