Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Should Care-17 (Tôi nên chăm sóc-17) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Favorite Ballads [Collectables]-2 (Yêu thích những bản ballad [Collectables] -2)

I should care, I should go around weeping
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nên chăm sóc, tôi nên đi quanh khóc
I should care, I should go without sleeping
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nên quan tâm, tôi nên đi mà không ngủ
Strangely enough, I sleep well
Lời bài hát có nghĩa là: Kỳ lạ đủ, tôi ngủ tốt
'Cept for a dream or two
Lời bài hát có nghĩa là: ' Cept cho một ước mơ hoặc hai
But then I count my sheep well
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng sau đó tôi đếm cừu của tôi cũng
Funny how sheep can lull you to sleep
Lời bài hát có nghĩa là: Funny như thế nào con cừu có thể ru ngu bạn vào giấc ngủ

So I should care, I should let it upset me
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, tôi nên chăm sóc, tôi nên để cho nó buồn bã tôi
I should care but it just doesn't get me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nên chăm sóc, nhưng nó chỉ không nhận được tôi
Maybe I won't find someone as lovely as you
Lời bài hát có nghĩa là: Có lẽ tôi sẽ không tìm thấy một ai đó là đáng yêu như bạn
But I should care and I do
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi nên chăm sóc và làm gì

I should care but it just doesn't get me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nên chăm sóc, nhưng nó chỉ không nhận được tôi
Maybe I won't find someone as lovely as you
Lời bài hát có nghĩa là: Có lẽ tôi sẽ không tìm thấy một ai đó là đáng yêu như bạn
But I should care and I do
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi nên chăm sóc và làm gì

And I do.
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi làm.
I Should Care-17 (Tôi nên chăm sóc-17) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tôi nên chăm sóc-17 được thu thập trong album Yêu thích những bản ballad [Collectables] -2 do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tôi nên chăm sóc-17. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tôi nên chăm sóc-17. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tôi nên chăm sóc-17 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tôi nên chăm sóc-17 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tôi nên chăm sóc-17 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole