Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Just Found out About Love-1 (Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: This Is Nat "King" Cole [Bonus Tracks] (Điều này là Nat "Vua" Cole [Bonus Tracks])

I just found out about love and I like it, I like it
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ tìm thấy về tình yêu và tôi thích nó, tôi thích nó
I like what love has been doing to me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích những gì tình yêu đã làm với tôi
I hold you close in my arms and I like it, I like it
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi giữ bạn gần gũi trong cánh tay của tôi và tôi thích nó, tôi thích nó
Oh, what a wonderful future I see
Lời bài hát có nghĩa là: Ôi, một tương lai tuyệt vời những gì tôi nhìn thấy

It's a one time only,
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một thời gian
It's a lifetime deal
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là một việc suốt đời
And I know it's real,
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi biết nó là thật,
I can tell by the way that I feel
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể cho biết bằng cách mà tôi cảm thấy

Right now I'm livin' it up and I like it, I like it
Lời bài hát có nghĩa là: Ngay bây giờ tôi Livin ' nó lên và tôi thích nó, tôi thích nó
Hey you give me a clue
Lời bài hát có nghĩa là: Chào bạn đưa cho tôi một đầu mối
What's love doing to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu là gì làm cho bạn
Looks like you could be liking it too
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như bạn có thể thích nó quá

I like it
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích bài này
Oh, what a wonderful future I see
Lời bài hát có nghĩa là: Ôi, một tương lai tuyệt vời những gì tôi nhìn thấy

It's a one time only,
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một thời gian
It's a lifetime deal
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là một việc suốt đời
And I know it's real,
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi biết nó là thật,
I can tell by the way that I feel
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể cho biết bằng cách mà tôi cảm thấy

Right now I'm livin' it up and I like it, I like it
Lời bài hát có nghĩa là: Ngay bây giờ tôi Livin ' nó lên và tôi thích nó, tôi thích nó
Hey you give me a clue
Lời bài hát có nghĩa là: Chào bạn đưa cho tôi một đầu mối
What's love doing to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu là gì làm cho bạn
Looks like you could be liking it too
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như bạn có thể thích nó quá

Hey you give me a clue
Lời bài hát có nghĩa là: Chào bạn đưa cho tôi một đầu mối
What's love doing to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu là gì làm cho bạn
Looks like you could be liking it too.
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như bạn có thể thích nó quá.
I Just Found out About Love-1 (Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1 được thu thập trong album Điều này là Nat "Vua" Cole [Bonus Tracks] do ca sĩ Nat King Cole tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Nat King Cole. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tôi chỉ tìm thấy ra về tình yêu-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Nat King Cole