A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Tôi chọn bạn-10) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Bật lên âm nhạc: lượt truy cập điểm của Grace-2)

All our mind's attention
Lời bài hát có nghĩa là: Sự chú ý của tất cả tâm trí của chúng tôi
All our hearts affection
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả tình cảm trái tim của chúng tôi
Every heart-cry, every rhyme
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi trái tim khóc, mỗi rhyme
Everybody's worshipping something
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả mọi người thờ một cái gì đó
All our life's devotion
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả cuộc sống của chúng tôi tận tâm
Has been set in motion
Lời bài hát có nghĩa là: Đã được thiết lập trong chuyển động
Religions dozen for a dime
Lời bài hát có nghĩa là: Tôn giáo tá cho một xu
Everybody's worshipping something
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả mọi người thờ một cái gì đó
'Cause that's what we were made to do
Lời bài hát có nghĩa là: Vì đó là những gì chúng tôi đã được thực hiện để làm

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
And I choose You
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi chọn bạn
All my attention, affection
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả của tôi sự chú ý, tình cảm
And all my devotion's for You
Lời bài hát có nghĩa là: Và tất cả của tôi cống hiến cho bạn
If everybody's worshipping something
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu tất cả mọi người thờ một cái gì đó
I choose You
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chọn bạn
You are beyond conception
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang vượt ra ngoài khái niệm
Defying definition
Lời bài hát có nghĩa là: Bất chấp định nghĩa
And You knew me before time
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn biết rằng tôi trước khi thời gian
Centuries of pagans
Lời bài hát có nghĩa là: Thế kỷ của Pagan s
Idols fill the nations
Lời bài hát có nghĩa là: Thần tượng điền vào các quốc gia
But You are Lord to me and mine
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bạn có Chúa cho tôi và tôi
Everybody's worshipping something
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả mọi người thờ một cái gì đó
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì đó là những gì chúng tôi đã được thực hiện để làm... oh oh

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
Before I chose You, You first chose me
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi tôi đã chọn bạn, bạn đầu tiên đã chọn tôi
I worship You, You alone are worthy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tôn thờ bạn, bạn mình là xứng đáng
You alone deserve it-all of my worship
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn một mình xứng đáng nó-tất cả của tôi tôn thờ
Lord I choose You
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa tôi chọn bạn
I Choose You-10 (Tôi chọn bạn-10) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tôi chọn bạn-10 được thu thập trong album Bật lên âm nhạc: lượt truy cập điểm của Grace-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tôi chọn bạn-10. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tôi chọn bạn-10. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tôi chọn bạn-10 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tôi chọn bạn-10 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tôi chọn bạn-10 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace