A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: A Thousand Little Things-1 (Một nghìn ít điều-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lời bài hát có nghĩa là: Cho trái tim của bạn, mặc dù nó có thể làm cho bạn một fool
Go reach out and break some of the ruse
Lời bài hát có nghĩa là: Đi tiếp cận ra và phá vỡ một số mưu mẹo
Don’t settle, hold out for something more
Lời bài hát có nghĩa là: Không giải quyết, Giữ ra cho một cái gì đó nhiều hơn
Find the truth that you’ve been searching for
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm thấy sự thật rằng bạn đã tìm kiếm

Let your eyes show what’s in your soul
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để đôi mắt của bạn hiển thị trong tâm hồn của bạn là gì
And let your hands say you’re not alone
Lời bài hát có nghĩa là: Và để cho bàn tay của bạn nói rằng bạn đang không một mình
Find a love that loves you strong and kind
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm một tình yêu mà yêu thương bạn mạnh mẽ và loại
Change the world with what is deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Thay đổi thế giới với những gì sâu bên trong

I believe in angels, I believe in love
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin vào thiên thần, tôi tin vào tình yêu
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng sẽ đến một thời gian bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đã mơ ước
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lời bài hát có nghĩa là: Vẽ hoặc thắng hay thua, dù đường bạn chọn
I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn

Find yourself though you weren’t even lost
Lời bài hát có nghĩa là: Thấy mình mặc dù bạn không thậm chí bị mất
Be who you are and don’t be who you’re not
Lời bài hát có nghĩa là: Là bạn là ai và không là ai không
Take a stand, don’t linger on the fence
Lời bài hát có nghĩa là: Tham gia một đứng, không nán trên hàng rào
With careful stance but lingered consequence
Lời bài hát có nghĩa là: Với thái độ cẩn thận nhưng lingered hệ quả

I believe in angels (I believe in angels)
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin vào thiên thần (tôi tin vào thiên thần)
I believe in love (I believe in love)
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin vào tình yêu (tôi tin vào tình yêu)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng sẽ đến một thời gian bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đã mơ ước
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong hoàng hôn, tôi tin rằng cầu nguyện
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin không hy vọng vì có ai đó ra có những người quan tâm
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lời bài hát có nghĩa là: Vẽ hoặc thắng hay thua, dù đường bạn chọn
I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn

I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn

When it’s time to let you go
Lời bài hát có nghĩa là: Khi nó là thời gian để cho phép bạn đi
You’re in my heart and in my soul
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là trong trái tim và linh hồn của tôi
And more than anything
Lời bài hát có nghĩa là: Và nhiều hơn bất cứ điều gì
I hope you know
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi hy vọng bạn biết

I believe in Jesus, I believe in God
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng sẽ đến một thời gian bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đã mơ ước (thơ mộng của)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong hoàng hôn, tôi tin rằng cầu nguyện
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin không hy vọng vì có ai đó ra có những người quan tâm
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lời bài hát có nghĩa là: Vẽ hoặc thắng hay thua, dù đường bạn chọn
I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn

I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn
I believe in you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng trong bạn
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1) Lời bài hát I Believe in You (Dedication Song)-1 (Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1 được thu thập trong album Một nghìn ít điều-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tôi tin Anh (bài hát của sự cống hiến) -1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace