A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hot Lips-8 (Đôi môi nóng-8) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Django Reinhardt (Django Reinhardt)

Album: The Master 1936-1937, Vol. 1 (Thạc sĩ năm 1936-1937, Vol. 1)

There's a boy that's in our band
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một cậu bé trong ban nhạc của chúng tôi
And how he blows that horn
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm thế nào ông thổi còi mà
Finest since you're born
Lời bài hát có nghĩa là: Tốt nhất kể từ khi bạn sinh ra
When he starts you're gone
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ông bắt đầu bạn đang đi
They all call him "Hot Lips" for
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả họ đều kêu gọi ông "Nóng môi"
He blows real red-hot notes
Lời bài hát có nghĩa là: Ông thổi thật củi ghi chú
And ev'rybody on the floor just floats
Lời bài hát có nghĩa là: Và ev'rybody trên sàn nhà chỉ nổi
(That's what they say)
Lời bài hát có nghĩa là: (Đó là những gì họ nói)

He's got hot lips when he plays Jazz
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có đôi môi nóng khi anh chơi nhạc Jazz
He draws out steps like no one has
Lời bài hát có nghĩa là: Ông rút ra khỏi bước như không ai có
You're on your toes and shake your shoes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ở trên ngón chân của bạn và lắc giày của bạn
Boy, how he goes when he plays Blues
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé, làm thế nào anh đi khi anh chơi nhạc Blues
I watch the crowd until he's through
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xem đám đông cho đến khi ông thông qua
He can be proud they're "cuckoo," too
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có thể tự hào về họ đang "chim cu," quá
His music's rare you must declare
Lời bài hát có nghĩa là: Âm nhạc của mình của hiếm bạn phải khai báo
The boy is there with two hot lips
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé có với hai đôi môi nóng

He's got hot lips when he plays Jazz
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có đôi môi nóng khi anh chơi nhạc Jazz
He draws out steps, like no one has
Lời bài hát có nghĩa là: Ông rút ra khỏi bước, như không ai có
You're on your toes, and shake your shoes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ở trên ngón chân của bạn, và lắc giày của bạn
Boy, how he goes when he plays Blues
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé, làm thế nào anh đi khi anh chơi nhạc Blues
I watch the crowd until he's through
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xem đám đông cho đến khi ông thông qua
He can be proud they're "cuckoo," too
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có thể tự hào về họ đang "chim cu," quá
His music's rare you must declare
Lời bài hát có nghĩa là: Âm nhạc của mình của hiếm bạn phải khai báo
The boy is there with two hot lips
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé có với hai đôi môi nóng

Heard him play the other night
Lời bài hát có nghĩa là: Nghe anh ta chơi trong đêm
And old man Oscar Clive who is eighty five
Lời bài hát có nghĩa là: Và ông già Oscar Clive là tám mươi năm
Sure as you're alive
Lời bài hát có nghĩa là: Chắc chắn là bạn đang còn sống
Got so frisky when he started out to do his stuff
Lời bài hát có nghĩa là: Có như vậy hay vui đùa khi ông bắt đầu ra để làm công cụ của mình
Was told to sit right down for being rough
Lời bài hát có nghĩa là: Đã nói với phải ngồi ngay xuống cho là thô
(And then he said)
Lời bài hát có nghĩa là: (Và sau đó ông nói)

He's got hot lips when he plays Jazz
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có đôi môi nóng khi anh chơi nhạc Jazz
He draws out steps, like no one has
Lời bài hát có nghĩa là: Ông rút ra khỏi bước, như không ai có
You're on your toes, and shake your shoes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ở trên ngón chân của bạn, và lắc giày của bạn
Boy, how he goes when he plays Blues
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé, làm thế nào anh đi khi anh chơi nhạc Blues
I watch the crowd until he's through
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xem đám đông cho đến khi ông thông qua
He can be proud they're "cuckoo," too
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta có thể tự hào về họ đang "chim cu," quá
His music's rare you must declare
Lời bài hát có nghĩa là: Âm nhạc của mình của hiếm bạn phải khai báo
The boy is there with two hot lips
Lời bài hát có nghĩa là: Cậu bé có với hai đôi môi nóng

Hot Lips-8 (Đôi môi nóng-8) Lời bài hát Hot Lips-8 (Đôi môi nóng-8) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Đôi môi nóng-8 được thu thập trong album Thạc sĩ năm 1936-1937, Vol. 1 do ca sĩ Django Reinhardt tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Đôi môi nóng-8. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Đôi môi nóng-8. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Django Reinhardt. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Đôi môi nóng-8 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Đôi môi nóng-8 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Đôi môi nóng-8 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Django Reinhardt