who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hello Goodbye [#] (Xin chào tạm biệt [#]) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Echo Band (Echo Band)

Album: 1965-69 (1965-69)

You say "Yes", I say "No".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Có", tôi nói "Không".
You say "Stop" and I say "Go, go, go".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Stop" và tôi nói "Đi, đi, đi".
Oh no.
Lời bài hát có nghĩa là: Ồ không.
You say "Goodbye" and I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Goodbye" và tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say goodbye, I say hello.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói lời tạm biệt, tôi nói Xin chào.

I say "High", you say "Low".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nói "Cao", anh nói "Thấp".
You say "Why?" And I say "I don't know".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Tại sao?" Và tôi nói "I don't know".
Oh no.
Lời bài hát có nghĩa là: Ồ không.
You say "Goodbye" and I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Goodbye" và tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
(Hello, goodbye, hello, goodbye. Hello, goodbye.)
Lời bài hát có nghĩa là: (Xin chào, tạm biệt, xin chào, tạm biệt. Xin chào, tạm biệt.)
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào".

(Hello, goodbye, hello, goodbye. Hello, goodbye. Hello, goodbye.)
Lời bài hát có nghĩa là: (Xin chào, tạm biệt, xin chào, tạm biệt. Xin chào, tạm biệt. Xin chào, tạm biệt.)
Why, why, why, why, why, why, do you
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, làm bạn
Say "Goodbye, goodbye, bye, bye".
Lời bài hát có nghĩa là: Nói "Tạm biệt, lời tạm biệt, bye, bye".
Oh no.
Lời bài hát có nghĩa là: Ồ không.
You say "Goodbye" and I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Goodbye" và tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào".

You say "Yes", I say "No".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Có", tôi nói "Không".
(I say "Yes", but I may mean "No").
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi nói "Có", nhưng tôi có thể có nghĩa là "Không").
You say "Stop", I say "Go, go, go".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Stop", tôi nói "Đi, đi, đi".
(I can stay still it's time to go).
Lời bài hát có nghĩa là: (Tôi có thể ở lại vẫn còn thời gian để đi).
Oh, oh no.
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, oh không.

You say "Goodbye" and I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói "Goodbye" và tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello, hello, hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Goodbye", tôi nói "Xin chào, xin chào, xin chào".
I don't know why you say "Goodbye", I say "Hello-wow, oh. Hello".
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn nói "Tạm biệt", tôi nói "Xin chào-wow, oh. Xin chào".
Hela, heba, helloa. Hela, heba, helloa. Hela, heba, helloa.
Lời bài hát có nghĩa là: HeLa, hang, helloa. HeLa, hang, helloa. HeLa, hang, helloa.
Hela, heba, helloa. (Hela.) Hela, heba, helloa. Hela, heba, helloa.
Lời bài hát có nghĩa là: HeLa, hang, helloa. (Hela.) HeLa, hang, helloa. HeLa, hang, helloa.
Hela, heba, helloa. Hela, heba, helloa. Hela, heba, helloa.
Lời bài hát có nghĩa là: HeLa, hang, helloa. HeLa, hang, helloa. HeLa, hang, helloa.
Hello Goodbye [#] (Xin chào tạm biệt [#]) Lời bài hát Hello Goodbye [#] (Xin chào tạm biệt [#]) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Xin chào tạm biệt [#] được thu thập trong album 1965-69 do ca sĩ Echo Band tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Xin chào tạm biệt [#]. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Xin chào tạm biệt [#]. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Echo Band. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Xin chào tạm biệt [#] để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Xin chào tạm biệt [#] trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Xin chào tạm biệt [#] miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Echo Band