A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Sends His Love-1 (Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Free to Fly-1 (Miễn phí để bay-1)

I am writing this to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang viết này cho bạn
And I hope that one day soon
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi hy vọng rằng một ngày sớm
You will come to realize
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ đến để nhận ra
You are precious in His eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn được quý trong mắt
I know you feel alone
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết bạn cảm thấy một mình
A million miles from home
Lời bài hát có nghĩa là: Một triệu dặm từ nhà
It seems that know one cares
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như rằng biết ai quan tâm
That life is so unfair
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống là vậy không công bằng
Hold on to this promise like it's your last breath
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ lời hứa này như nó là hơi thở cuối cùng của bạn
Let it fill your heart when it's all you have left
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để nó điền vào trái tim của bạn khi nó là tất cả những gì bạn có
(Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Điệp khúc)
You gotta believe
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn phải tin
You gotta be strong
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn gotta được mạnh mẽ
You gotta have faith enough to know no matter where you are
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn phải có niềm tin, đủ để biết dù bạn đang ở đâu
He is always with you
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là luôn luôn với bạn
Never give up
Lời bài hát có nghĩa là: Không bao giờ bỏ cuộc
Never give in
Lời bài hát có nghĩa là: Không bao giờ đưa ra trong
His only one died for all our sins and he will lift you up
Lời bài hát có nghĩa là: Mình chỉ có một hoạt động cho tất cả các tội lỗi của chúng tôi và ông sẽ nâng bạn
And hold you in his love
Lời bài hát có nghĩa là: Và giữ bạn trong tình yêu của mình
He gave his son
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã cho con trai
He sends his love
Lời bài hát có nghĩa là: Ông sẽ gửi tình yêu của mình
When the weight is just to much
Lời bài hát có nghĩa là: Khi trọng lượng chỉ là nhiều
And there's no one you can trust
Lời bài hát có nghĩa là: Và không ai có thể tin
When it's dark and your afraid
Lời bài hát có nghĩa là: Khi nó là tối và bạn sợ
Let the spirit guide your way
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy hướng dẫn tinh thần theo cách của bạn
There is so much left to do
Lời bài hát có nghĩa là: Có rất nhiều trái để làm
A great big world to wander through
Lời bài hát có nghĩa là: Một thế giới rất lớn để đi lang thang qua
So many people in your life
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, nhiều người trong cuộc sống của bạn
Waiting to see your smile
Lời bài hát có nghĩa là: Chờ đợi để xem nụ cười của bạn
(Pre-Chorus/Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Trước-Chorus/Chorus)
His love is all around you
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là tất cả xung quanh bạn
A fortress that surrounds you
Lời bài hát có nghĩa là: Một pháo đài xung quanh bạn
Let it comfort and protect you from the storm
Lời bài hát có nghĩa là: Để cho nó thoải mái và bảo vệ bạn khỏi các cơn bão
It's time to start a new day
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là thời gian để bắt đầu một ngày mới
He will help you find your way
Lời bài hát có nghĩa là: Ông ấy sẽ giúp bạn tìm theo cách của bạn
To a better place
Lời bài hát có nghĩa là: Đến một nơi tốt hơn
(Pre-Chorus/Chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (Trước-Chorus/Chorus)
He Sends His Love-1 (Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1) Lời bài hát He Sends His Love-1 (Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1 được thu thập trong album Miễn phí để bay-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Ông sẽ gửi tình yêu của mình-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace