A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: No Changin' Us-2 (Không có Changin' chúng tôi-2)

Waiting for that other shoe to drop
Lời bài hát có nghĩa là: Chờ đợi cho rằng giày khác để thả
And you swear this world's gonna come to a stop
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn swear của thế giới này sẽ đi đến một điểm dừng
Drowning on dry land a can't come up for air
Lời bài hát có nghĩa là: Chết đuối trên vùng đất khô một không thể đi lên cho máy
Your knees are so weak and you look at that mountain
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu gối của bạn là rất yếu và bạn nhìn vào núi
Say there's no way over and no way around it
Lời bài hát có nghĩa là: Nói có là không có cách nào hơn và không có cách nào xung quanh nó
And it feels like you're so far from home
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó cảm thấy như bạn đang cho đến nay từ nhà
Even God's not there
Lời bài hát có nghĩa là: Thậm chí cả của Thiên Chúa không có
But
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng

Oh but every single sparrow flying
Lời bài hát có nghĩa là: Oh nhưng mỗi sparrow duy nhất bay
And every broken soul that's crying
Lời bài hát có nghĩa là: Và mỗi linh hồn bị hỏng là khóc
He can see yeah you're in His reach
Lời bài hát có nghĩa là: Ông có thể nhìn thấy có bạn đang ở trong tầm tay của mình
If He can hold an ocean back with one little shore
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu ông có thể giữ một đại dương trở lại với một ít bờ
Then what's all this worry and doubting for
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó, những gì là tất cả này lo lắng và nghi ngờ cho
Oh I believe He holds everything
Lời bài hát có nghĩa là: Oh tôi tin ông có tất cả mọi thứ

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Lời bài hát có nghĩa là: Khi muộn vào ban đêm và bạn đang nhìn chằm chằm ngăn xếp của các hóa đơn vào
It don't add up and you don't know how it will
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không gắn lên và bạn không biết làm thế nào nó sẽ
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Lời bài hát có nghĩa là: Bám vào mẹ của bạn niềm tin bằng lời cầu nguyện một nửa-hearted
But you still don't know
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng bạn vẫn không biết
When the anchor man breaks in on your TV
Lời bài hát có nghĩa là: Khi người đàn ông neo vỡ trên TV của bạn
And says these times they won't be easy
Lời bài hát có nghĩa là: Và nói rằng những lần họ sẽ không dễ dàng
And fear sets in and you wanna give in
Lời bài hát có nghĩa là: Và lo sợ bộ trong và bạn muốn cung cấp cho trong
Just let it go
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần để cho nó đi
Oh let it go
Lời bài hát có nghĩa là: Oh cho nó đi

Every single sparrow flying
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sparrow duy nhất bay
And every broken soul that's crying
Lời bài hát có nghĩa là: Và mỗi linh hồn bị hỏng là khóc
He can see yeah you're in His reach
Lời bài hát có nghĩa là: Ông có thể nhìn thấy có bạn đang ở trong tầm tay của mình
If he can hold an ocean back with one little shore
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu ông có thể giữ một đại dương trở lại với một ít bờ
Then what's all this worry and doubting for
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó, những gì là tất cả này lo lắng và nghi ngờ cho
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Lời bài hát có nghĩa là: Oh tôi tin rằng, có, tôi tin rằng ông nắm giữ tất cả mọi thứ, ông nắm giữ tất cả mọi thứ
He Holds Everything-2 (Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2 được thu thập trong album Không có Changin' chúng tôi-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Ông nắm giữ tất cả mọi thứ-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace