A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Is in It-2 (Thiên Chúa là nó-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

class="lyric-body">In the winds of your cape
Lời bài hát có nghĩa là: Class = "lyric-body" > trong gió mũi của bạn
I’ve sailed with you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã đi với bạn
From the shore to the gates
Lời bài hát có nghĩa là: Từ bờ biển đến các cửa
We sway
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi thống trị

We’re alive somewhere else
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta đang sống ở một nơi khác
Far ahead of our time
Lời bài hát có nghĩa là: Đến nay trước thời gian của chúng tôi

In a game of display we break in two
Lời bài hát có nghĩa là: Trong một trò chơi của màn hình chúng tôi phá vỡ trong hai
We perform the ornate escape
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi thực hiện thoát văn hoa

We’re alive somewhere else
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta đang sống ở một nơi khác
Still asleep someplace new
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn ngủ một nơi mới
We’re ahead of our time
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi đang đi trước thời đại chúng ta
Floating through
Lời bài hát có nghĩa là: Nổi thông qua

The sky is falling down
Lời bài hát có nghĩa là: Bầu trời rơi xuống
This night belongs to you
Lời bài hát có nghĩa là: Đêm này thuộc về bạn

Forty years in the winds
Lời bài hát có nghĩa là: Bốn mươi năm trong Gió
I’ve played with you.
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã chơi với bạn.
For the rest of our days
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với phần còn lại của ngày của chúng tôi
I’ll remain
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ ở lại

The sky is falling down
Lời bài hát có nghĩa là: Bầu trời rơi xuống
The night is calling you
Lời bài hát có nghĩa là: Đêm đang gọi bạn
A star is burning out
Lời bài hát có nghĩa là: Một ngôi sao là đốt
The sky belongs to you
Lời bài hát có nghĩa là: Bầu trời thuộc về bạn

We’re alive somewhere else
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta đang sống ở một nơi khác
Still asleep someplace new
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn ngủ một nơi mới
Far ahead of our time now
Lời bài hát có nghĩa là: Đến nay trước thời gian của chúng tôi bây giờ
Floating through
Lời bài hát có nghĩa là: Nổi thông qua
God Is in It-2 (Thiên Chúa là nó-2) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Thiên Chúa là nó-2 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Thiên Chúa là nó-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Thiên Chúa là nó-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Thiên Chúa là nó-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Thiên Chúa là nó-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Thiên Chúa là nó-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace