A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elenore-4 (Elenore-4) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Larry Page (Larry Page)

Album: Lounge With Larry: Mood Mosaic, Vol. 4 [Collection 1967-1971] (Sảnh tiếp khách với Larry: Tâm trạng khảm, Vol. 4 [bộ sưu tập năm 1967-1971])

You got a thing about you
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có một điều về bạn
I just can't live without you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể sống mà không có bạn
I really want you Elenore near me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thực sự muốn bạn Elenore gần tôi
Your looks intoxicate me
Lời bài hát có nghĩa là: Của bạn trông intoxicate tôi
Even though your folks hate me
Lời bài hát có nghĩa là: Ngay cả khi folks của bạn ghét tôi
There's no one like you Elenore really
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là thực sự không ai như bạn Elenore

Elenore gee I think you're swell
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore gee tôi nghĩ rằng bạn đang sưng lên
And you really do me well
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn thực sự làm tôi cũng
You're my pride and joy et cetera
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là niềm tự hào và niềm vui của tôi vân vân
Elenore can I take the time
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore tôi có thể mất thời gian
To ask you to speak your mind
Lời bài hát có nghĩa là: Yêu cầu bạn để nói chuyện tâm trí của bạn
Tell me that you love me better
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi biết rằng anh yêu em hơn

I really think you're groovy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thực sự nghĩ rằng bạn đang hấp dẫn
Let's go out to a movie
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy đi ra ngoài vào một bộ phim
What do ya say now, Elenore can we?
Lời bài hát có nghĩa là: Ya nói gì bây giờ, Elenore, chúng tôi có thể?
They'll turn the lights way down low
Lời bài hát có nghĩa là: Họ sẽ bật đèn đường xuống thấp
Maybe we won't watch the show
Lời bài hát có nghĩa là: Có lẽ chúng tôi sẽ xem các hiển thị
I think I love you, Elenore, love me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghĩ rằng tôi yêu bạn, Elenore, tình yêu tôi

Elenore, gee I think you're swell
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore, gee tôi nghĩ rằng bạn đang sưng lên
And you really do me well
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn thực sự làm tôi cũng
You're my pride and joy, et cetera
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là niềm tự hào và niềm vui của tôi, et cetera
Elenore, can I take the time
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore, tôi có thể dành thời gian
To ask you to speak your mind?
Lời bài hát có nghĩa là: Yêu cầu bạn để nói chuyện tâm trí của bạn?
Tell me that you love me better
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tôi biết rằng anh yêu em hơn

One more time!
Lời bài hát có nghĩa là: Một lần nữa!

Elenore, gee I think you're swell, ah-hah
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore, gee tôi nghĩ rằng bạn đang sưng lên, ah-hah
Elenore, gee I think you're swell, ah-hah-hah
Lời bài hát có nghĩa là: Elenore, gee tôi nghĩ rằng bạn đang sưng lên, ah-hah-hah

Elenore-4 (Elenore-4) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Elenore-4 được thu thập trong album Sảnh tiếp khách với Larry: Tâm trạng khảm, Vol. 4 [bộ sưu tập năm 1967-1971] do ca sĩ Larry Page tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Elenore-4. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Elenore-4. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Larry Page. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Elenore-4 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Elenore-4 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Elenore-4 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.