A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Early Every Morning (Early Every Evening Too) (Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá)) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Dinah Washington (Dinah Washington)

Album: Queen of the Blues [Box Set] (Nữ hoàng của Blues [Box Set])

Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
I get so lonesome for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được như vậy lonesome cho bạn
That I don't know what to do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết phải làm gì

Well, you told me
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, bạn đã nói với tôi
You would leave me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ để lại cho tôi
You told me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói với tôi
You would go away
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ đi xa

Ah, you told me
Lời bài hát có nghĩa là: Ah, bạn nói với tôi
You would need me
Lời bài hát có nghĩa là: Anh sẽ cần tôi
Told me
Lời bài hát có nghĩa là: Nói với tôi
You would go away
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ đi xa

I told you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói với bạn
You were lying
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã nói dối
And I don't believe
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi không tin
A word you say
Lời bài hát có nghĩa là: Một lời anh nói

You told me you would leave me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói với tôi rằng bạn sẽ để lại cho tôi
I told you you could go
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói với bạn bạn có thể đi
I told you a lot
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói với bạn rất nhiều
Because I love you so
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi vì anh yêu em như vậy

Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
I get so lonesome for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được như vậy lonesome cho bạn
That I don't know what to do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết phải làm gì

You told me you would leave me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói với tôi rằng bạn sẽ để lại cho tôi
I told you you could go
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói với bạn bạn có thể đi
I told you a lot
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã nói với bạn rất nhiều
Because I hate you so
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi vì anh ghét em như vậy

Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
Early every morning
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi sáng sớm
Early every evening too
Lời bài hát có nghĩa là: Vào đầu mỗi buổi tối quá
I get so lonesome for you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nhận được như vậy lonesome cho bạn
That I don't know what to do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết phải làm gì
Early Every Morning (Early Every Evening Too) (Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá)) Lời bài hát Early Every Morning (Early Every Evening Too) (Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá)) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá) được thu thập trong album Nữ hoàng của Blues [Box Set] do ca sĩ Dinah Washington tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá). Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá). Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Dinah Washington. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá) để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá) trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Vào đầu mỗi buổi sáng (sớm mỗi tối quá) miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Dinah Washington