A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You-1 (Chết để tiếp cận với bạn-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: 24 [2003]-1 (24 [2003] -1)

He looked through temples of time
Lời bài hát có nghĩa là: Ông nhìn qua các ngôi đền của thời gian
To see you right where you stand
Lời bài hát có nghĩa là: Để xem bạn đúng nơi bạn đứng
He emptied all of himself
Lời bài hát có nghĩa là: Ông xoá sạch tất cả của mình
So he could reach out his hand
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, ông có thể tiếp cận bàn tay của mình
To give hope and meaning
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho hy vọng và ý nghĩa
To the wasted away
Lời bài hát có nghĩa là: Để đi lãng phí
And you are one of the ones
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn là một trong những
That he was dying to save
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng ông đã chết vì để tiết kiệm

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]
He was dying to reach you
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã chết để tiếp cận bạn
Trying to meet you
Lời bài hát có nghĩa là: Cố gắng để đáp ứng bạn
Where you need him most
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi bạn cần nó nhất
You've been living in search of
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã sống trong tìm kiếm của
The whole truth and real love
Lời bài hát có nghĩa là: Toàn bộ sự thật và tình yêu thực sự
Your whole life through
Lời bài hát có nghĩa là: Toàn bộ cuộc sống của bạn thông qua
You can open your heart
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể mở trái tim của bạn
'Cause he's dying to reach you
Lời bài hát có nghĩa là: Vì ông là chết để tiếp cận bạn

He's standing there at the door
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ta đang đứng có cửa
You can hear him call you by name
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể nghe thấy anh ta gọi cho bạn theo tên
He simply waits to forgive
Lời bài hát có nghĩa là: Ông chỉ đơn giản là chờ đợi để tha thứ
All of the guilt and the shame
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi và xấu hổ
He gave up his own life
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã từ bỏ cuộc sống riêng của mình
And he still bears the scars
Lời bài hát có nghĩa là: Và ông vẫn còn mang những vết sẹo
He only wants to receive you
Lời bài hát có nghĩa là: Ông chỉ muốn nhận được bạn
So come as you are
Lời bài hát có nghĩa là: Như vậy đến khi bạn

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]

Oh, he has waited time and time before
Lời bài hát có nghĩa là: Ồ, ông đã chờ đợi thời gian và thời gian trước khi
You must be still and know that he is lord
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn phải vẫn còn và biết rằng Ngài là Chúa
Dying to Reach You-1 (Chết để tiếp cận với bạn-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Chết để tiếp cận với bạn-1 được thu thập trong album 24 [2003] -1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Chết để tiếp cận với bạn-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Chết để tiếp cận với bạn-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Chết để tiếp cận với bạn-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Chết để tiếp cận với bạn-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Chết để tiếp cận với bạn-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace