A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down Home Town (Xuống nhà thị trấn) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Electric Light Orchestra (Electric Light Orchestra)

Album: Eldorado/Face the Music (Eldorado, khuôn mặt âm nhạc)

The world outside don't like us much,
Lời bài hát có nghĩa là: Thế giới bên ngoài không thích chúng ta,
'Cause they ain't got our classy touch,
Lời bài hát có nghĩa là: Vì họ không nhận chúng tôi liên lạc sang trọng,
But they ain't good enough to breathe,
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng họ không phải là tốt, đủ để thở,
This towns good air we make 'em leave.
Lời bài hát có nghĩa là: Thị xã này không khí tốt chúng tôi làm cho họ để lại.

[Chorus:]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc:]
But it's no, no, no, you really can't do that,
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng đó là không, không, không, bạn thực sự không thể làm điều đó,
No, no, no, down home town.
Lời bài hát có nghĩa là: Không, không, không, xuống quê nhà.

No monkey business in this town,
Lời bài hát có nghĩa là: Không có doanh nghiệp khỉ ở thị trấn này,
Well who do you think you're pushing round,
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng người bạn có nghĩ rằng bạn đang đẩy vòng,
This towns respectable and clean,
Lời bài hát có nghĩa là: Thị trấn này đáng kính và sạch sẽ,
Just look around you'll see what I mean.
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần nhìn xung quanh bạn sẽ thấy những gì tôi có nghĩa là.

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

Down home town, down home town,
Lời bài hát có nghĩa là: Xuống thị trấn nhà xuống thị trấn nhà,

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

We got the best town band around,
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi đã nhận ban nhạc thành phố tốt nhất xung quanh,
Just listen to their crazy sound.
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần nghe âm thanh điên của mình.
When they get hot they gonna blow,
Lời bài hát có nghĩa là: Khi họ nhận được nóng họ sẽ nổ,
You see them winnin' every show.
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thấy chúng winnin' mỗi hiển thị.
Down home town, down home town [Repeat]
Lời bài hát có nghĩa là: Xuống thị trấn nhà xuống quê [lại]

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

Look out
Lời bài hát có nghĩa là: Nhìn ra ngoài
Down Home Town (Xuống nhà thị trấn) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Xuống nhà thị trấn được thu thập trong album Eldorado, khuôn mặt âm nhạc do ca sĩ Electric Light Orchestra tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Xuống nhà thị trấn. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Xuống nhà thị trấn. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Electric Light Orchestra. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Xuống nhà thị trấn để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Xuống nhà thị trấn trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Xuống nhà thị trấn miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Electric Light Orchestra