A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Days of Our Wives (Days of Our Wives) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Roger Miller-1 (Roger Miller-1)

Album: Roger Miller-2 (Roger Miller-2)

She watches the soaps and pins all her hopes and her dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Cô đồng hồ các xà phòng và ghim tất cả cô hy vọng và ước mơ của mình
She lets her mind drift with the scripts that unfold on the screen
Lời bài hát có nghĩa là: Cô cho phép tâm trí của mình trôi dạt với kịch bản diễn ra trên màn hình

She can't live like they live but each day she sits there and tries
Lời bài hát có nghĩa là: Cô không thể sống như họ sống nhưng mỗi ngày, cô ngồi đó và cố gắng
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Lời bài hát có nghĩa là: Như cát thông qua đồng hồ cát, do đó là những ngày của vợ của chúng tôi

One life to live, one heart to give to her man
Lời bài hát có nghĩa là: Một cuộc sống để sống, một trái tim để cung cấp cho người đàn ông của mình
She's raising her babies and doing the best that she can
Lời bài hát có nghĩa là: Cô là nuôi trẻ sơ sinh của mình và làm việc tốt nhất có thể

So she watches the soaps and sometimes just sits there and cries
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy cô đồng hồ các xà phòng và đôi khi chỉ ngồi đó và khóc
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Lời bài hát có nghĩa là: Như cát thông qua đồng hồ cát, do đó là những ngày của vợ của chúng tôi

So fly away heart on the wings of make believe things
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy bay đi trái tim trên cánh làm cho tin rằng những điều
It's nice to pretend and maybe cry at the end
Lời bài hát có nghĩa là: Nó là tốt đẹp để giả vờ và có thể khóc ở cuối

So she watches the soaps and sometimes just sits there and cries
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy cô đồng hồ các xà phòng và đôi khi chỉ ngồi đó và khóc
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Lời bài hát có nghĩa là: Như cát thông qua đồng hồ cát, do đó là những ngày của vợ của chúng tôi

Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Lời bài hát có nghĩa là: Như cát thông qua đồng hồ cát, do đó là những ngày của vợ của chúng tôi
Days of Our Wives (Days of Our Wives) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Days of Our Wives được thu thập trong album Roger Miller-2 do ca sĩ Roger Miller-1 tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Days of Our Wives. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Days of Our Wives. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Roger Miller-1. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Days of Our Wives để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Days of Our Wives trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Days of Our Wives miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Roger Miller-1