Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Day In - Day Out-14 (Ngày trong - Day Out-14) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Billie Holiday-1 (Billie Holiday-1)

Album: All or Nothing at All-147 (Tất cả hoặc không có gì tại tất cả-147)

Day in, day out
Lời bài hát có nghĩa là: Trong ngày, ngày ra
That same old voodoo follows me about
Lời bài hát có nghĩa là: Voodoo cũ cùng mà sau tôi
That same old pounding in my heart, whenever I think of you
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng pounding cũ cùng trong trái tim của tôi, bất cứ khi nào tôi suy nghĩ của bạn
And baby I think of you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi nghĩ rằng bạn của em bé
Day in and day out
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày và ngày trong

Day out, day in
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày ra, ngày trong
I needn't tell you how my days begin
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không cần phải cho bạn biết làm thế nào ngày của tôi bắt đầu
When I awake I get up with a tingle
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi thức dậy với một tingle
One possibility in view
Lời bài hát có nghĩa là: Một khả năng trong chế độ xem
That possibility of maybe seeing you
Lời bài hát có nghĩa là: Có khả năng có thể nhìn thấy bạn

Come rain, come shine
Lời bài hát có nghĩa là: Đi mưa, đến sáng
I meet you and to me the day is fine
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đáp ứng các bạn và tôi trong ngày là tốt
Then I kiss your lips, and the pounding becomes
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó, tôi hôn đôi môi của bạn, và trở thành đập
An oceans roar, a thousand drums
Lời bài hát có nghĩa là: Một kêu la của đại dương, ngàn trống
Can't you see it's love, can there be any doubt
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không thể nhìn thấy nó có tình yêu, có thể có là bất kỳ nghi ngờ
When there it is, day in, day out
Lời bài hát có nghĩa là: Khi có nó, ngày, ngày ra
Day In - Day Out-14 (Ngày trong - Day Out-14) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Ngày trong - Day Out-14 được thu thập trong album Tất cả hoặc không có gì tại tất cả-147 do ca sĩ Billie Holiday-1 tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Ngày trong - Day Out-14. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Ngày trong - Day Out-14. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Billie Holiday-1. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Ngày trong - Day Out-14 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Ngày trong - Day Out-14 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Ngày trong - Day Out-14 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Billie Holiday-1