A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Coventry Carol-5 (Coventry Carol-5) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: A Christmas Story-1 (Câu chuyện Giáng sinh-1)

Lullay, Thou little tiny Child
Lời bài hát có nghĩa là: Lullay, ngươi chút nhỏ trẻ em
By, by, lully, lullay
Lời bài hát có nghĩa là: Bằng, của, lully, lullay
Lullay, Thou little tiny Child
Lời bài hát có nghĩa là: Lullay, ngươi chút nhỏ trẻ em
By, by, lully, lullay
Lời bài hát có nghĩa là: Bằng, của, lully, lullay
O sisters too, how may we do
Lời bài hát có nghĩa là: O chị quá, làm thế nào có thể chúng ta làm
For to preserve this day
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với bảo quản ngày này
This poor youngling for whom we sing
Lời bài hát có nghĩa là: Này người nghèo youngling cho người mà chúng tôi hát
By, by, lully, lullay
Lời bài hát có nghĩa là: Bằng, của, lully, lullay
Herod the king, in his raging
Lời bài hát có nghĩa là: Herod king, ở ông hoành hành
Charged he hath this day
Lời bài hát có nghĩa là: Trả ông hath ngày này
His men of might, in his own sight
Lời bài hát có nghĩa là: Ông người đàn ông có thể, trong tầm nhìn của mình
All young children to slay
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả trẻ em để giết
That woe is me, poor Child for Thee!
Lời bài hát có nghĩa là: Bất hạnh đó là tôi, các trẻ em nghèo cho ngươi!
And ever morn and day
Lời bài hát có nghĩa là: Và bao giờ morn và ngày
For thy parting neither say nor sing
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với ngươi chia tay không nói, cũng không hát
By, by, lully, lullay
Lời bài hát có nghĩa là: Bằng, của, lully, lullay
Coventry Carol-5 (Coventry Carol-5) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace