A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cancel Today (Hủy bỏ hôm nay) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Ezio (Ezio)

Album: Black Boots on Latin Feet (Màu đen khởi động trên đôi chân Latin)

Pull back the curtains
Lời bài hát có nghĩa là: Kéo trở lại màn cửa
Let the sunlight stream in
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để dòng ánh sáng mặt trời
And let it light up your eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Và để cho nó sáng lên đôi mắt của bạn
And lay its warmth upon your skin
Lời bài hát có nghĩa là: Và lay của sự ấm áp khi làn da của bạn
Come over here
Lời bài hát có nghĩa là: Lại đây
Just lay for a while
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ nằm trong một thời gian
let's do nothing
Lời bài hát có nghĩa là: chúng ta không phải làm gì
And let's do it with style
Lời bài hát có nghĩa là: Và chúng ta hãy làm điều đó với phong cách
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
I could bring you some tea
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể mang lại cho bạn một số trà
And something to eat
Lời bài hát có nghĩa là: Và một cái gì đó để ăn
Then we'll step over the bills
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó, chúng tôi sẽ bước lên các hóa đơn
And into the street
Lời bài hát có nghĩa là: Và thành phố
And walk down the road
Lời bài hát có nghĩa là: Và đi bộ xuống đường
Or drive to the Sea
Lời bài hát có nghĩa là: Hoặc lái xe đến biển
We'll do what you want
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ làm những gì bạn muốn
Please do it with me
Lời bài hát có nghĩa là: Xin vui lòng làm điều đó với tôi
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
I could call up your work
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể gọi công việc của bạn
And say you're not well enough to go
Lời bài hát có nghĩa là: Và nói rằng anh không đủ để đi
As long as we're both discreet
Lời bài hát có nghĩa là: Miễn là chúng tôi cả kín đáo
No I really don't think that they're both discreet
Lời bài hát có nghĩa là: Không tôi không nghĩ rằng họ là cả hai đều kín đáo
No I really don't think that they will ever know
Lời bài hát có nghĩa là: Không tôi không nghĩ rằng họ sẽ bao giờ biết
There's no work for me
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là không làm việc cho tôi
And the world stops turning when you're not here
Lời bài hát có nghĩa là: Và thế giới ngừng quay khi bạn không ở đây
And it's good that your're free
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó là tốt mà bạn đang miễn phí
You say I'm your man
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn nói tôi là người đàn ông của bạn
Well now he needs you near
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng bây giờ ông cần bạn gần
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
So run where you should be now tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy mà bạn nên bây giờ vào ngày mai
Can't face you getting up and leaving today
Lời bài hát có nghĩa là: Không thể đối mặt với bạn nhận được và để lại vào ngày hôm nay
Is there anyway I'll convince you to stay
Lời bài hát có nghĩa là: Có anyway tôi sẽ thuyết phục bạn ở khách sạn
Today...
Lời bài hát có nghĩa là: Hôm nay...
Let's cancel today
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy hủy bỏ vào ngày hôm nay
Cancel Today (Hủy bỏ hôm nay) Lời bài hát Cancel Today (Hủy bỏ hôm nay) Lời bài hát-2 Cancel Today (Hủy bỏ hôm nay) Lời bài hát-3 Cancel Today (Hủy bỏ hôm nay) Lời bài hát-4
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Hủy bỏ hôm nay được thu thập trong album Màu đen khởi động trên đôi chân Latin do ca sĩ Ezio tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Hủy bỏ hôm nay. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Hủy bỏ hôm nay. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Ezio. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Hủy bỏ hôm nay để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Hủy bỏ hôm nay trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Hủy bỏ hôm nay miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.