A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cameras-2 (Máy ảnh-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Matt & Kim (Matt & Kim)

Album: Block After Block-1 (Khối sau khi khối-1)

Sun's going down let's get together
Lời bài hát có nghĩa là: Mặt trời sắp chúng ta có được với nhau
On the bridge we'll meet up tonight
Lời bài hát có nghĩa là: Trên cầu chúng tôi sẽ đáp ứng tối nay

Black pants, red sweatshirt and brown bags
Lời bài hát có nghĩa là: Quần đen, sweatshirt màu đỏ và nâu túi xách
Above the East River's northern lights
Lời bài hát có nghĩa là: Phía trên đèn phía bắc của sông Đông

You see what I see
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thấy những gì tôi nhìn thấy
I thought it make believe
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghĩ rằng nó làm cho tin
Watched the sunrise
Lời bài hát có nghĩa là: Theo dõi mặt trời mọc
On my street
Lời bài hát có nghĩa là: Trên đường phố của tôi

Old cement makes for
Lời bài hát có nghĩa là: Xi măng cũ làm cho
A solid place to lay
Lời bài hát có nghĩa là: Một nơi vững chắc để lay
Bed of light grey
Lời bài hát có nghĩa là: Giường của ánh sáng màu xám
My bed of light grey
Lời bài hát có nghĩa là: Giường của tôi ánh sáng màu xám

While I know it's letters
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi tôi biết nó là chữ cái
That can spell
Lời bài hát có nghĩa là: Đó có thể chính tả
I hear now it's words that can say
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi nghe nói bây giờ nó là từ mà có thể nói

I decided to start writing less
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi quyết định để bắt đầu viết ít hơn
And I'm talking more everyday
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi nói nhiều hơn mỗi ngày

Sixteen of our friends
Lời bài hát có nghĩa là: Mười sáu bạn bè của chúng tôi
A five seat bright red van
Lời bài hát có nghĩa là: 5 chỗ ngồi sáng đỏ van
Curbside view
Lời bài hát có nghĩa là: Curbside xem
Turn off of Grand
Lời bài hát có nghĩa là: Bật tắt của Grand

Pound my steering wheel
Lời bài hát có nghĩa là: Pound của tôi tay lái
We yell to the windshield
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi kêu la cho kính chắn gió
I'm finally home
Lời bài hát có nghĩa là: I 'm cuối cùng nhà
I'm finally home
Lời bài hát có nghĩa là: I 'm cuối cùng nhà

No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll be gone when we're dead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ biến mất khi chúng ta chết
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
I see flashes of gold
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy nhấp nháy của vàng

Every single car alarm we hear
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi báo động xe hơi duy nhất chúng tôi nghe
We'll steal and throw through their window
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ ăn cắp và ném qua cửa sổ của họ
My water comes straight from the tap
Lời bài hát có nghĩa là: Nước của tôi đi thẳng từ vòi nước
And those bottles are all just for show
Lời bài hát có nghĩa là: Và những chai tất cả chỉ để hiển thị

I see that we're made of
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy rằng chúng tôi đang thực hiện của
More then blood and bones
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó thêm máu và xương
See we're made of
Lời bài hát có nghĩa là: Thấy chúng tôi đang thực hiện của
Sticks and stones
Lời bài hát có nghĩa là: Gậy và đá

Don't forget to breathe
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng quên để thở
Need locks for your keys
Lời bài hát có nghĩa là: Cần ổ khóa cho các phím
Don't forget to breathe now
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng quên để thở bây giờ
Forget to breathe now
Lời bài hát có nghĩa là: Quên thở bây giờ

No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll be gone when we're dead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ biến mất khi chúng ta chết
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
I see flashes of gold
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy nhấp nháy của vàng

No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll be gone when we're dead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ biến mất khi chúng ta chết
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
I see flashes of gold
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy nhấp nháy của vàng

No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll be gone when we're dead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ biến mất khi chúng ta chết
No time for cameras
Lời bài hát có nghĩa là: Không có thời gian cho máy ảnh
We'll use our eyes instead
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ sử dụng mắt của chúng tôi thay thế
I see flashes of gold
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy nhấp nháy của vàng
Cameras-2 (Máy ảnh-2) Lời bài hát Cameras-2 (Máy ảnh-2) Lời bài hát-2 Cameras-2 (Máy ảnh-2) Lời bài hát-3
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Máy ảnh-2 được thu thập trong album Khối sau khi khối-1 do ca sĩ Matt & Kim tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Máy ảnh-2. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Máy ảnh-2. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Matt & Kim. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Máy ảnh-2 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Máy ảnh-2 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Máy ảnh-2 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.