who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busted-1 (Busted-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Roy Clark (Roy Clark)

Album: Makin' Music (Makin ' âm nhạc)

My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted
Lời bài hát có nghĩa là: Hóa đơn của tôi là tất cả vì em bé cần giày dép và tôi 'm busted
Cotton is down to a quarter a pound, but I'm busted
Lời bài hát có nghĩa là: Bông là xuống đến một phần tư một pound, nhưng tôi busted
I got a cow that went dry and a hen that won't lay
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một con bò đã khô và một hen sẽ không nằm
A big stack of bills that gets bigger each day
Lời bài hát có nghĩa là: Một ngăn xếp lớn của các hóa đơn được lớn hơn mỗi ngày
The county's gonna haul my belongings away cause I'm busted.
Lời bài hát có nghĩa là: Quận này đi để chuyên chở các nguyên nhân gây đi đồ đạc của tôi tôi busted.

I went to my brother to ask for a loan cause I was busted
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã đi đến anh em của tôi để yêu cầu cho một nguyên nhân cho vay, tôi đã được busted
I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi ghét phải cầu xin như một con chó mà không có xương của ông, nhưng tôi busted
My brother said there ain't a thing I can do,
Lời bài hát có nghĩa là: Anh trai của tôi nói rằng không có một điều tôi có thể làm,
My wife and my kids are all down with the flu,
Lời bài hát có nghĩa là: Vợ tôi và trẻ em của tôi là tất cả xuống với cúm,
And I was just thinking about calling on you 'cause I'm busted.
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi đã chỉ cần suy nghĩ về kêu gọi bạn vì tôi busted.

Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi là kẻ trộm không có, nhưng một người đàn ông có thể đi sai khi ông được busted
The food that we canned last summer is gone and I'm busted
Lời bài hát có nghĩa là: Những thực phẩm mà chúng tôi đóng hộp mùa hè năm ngoái đã biến mất và tôi 'm busted
The fields are all bare and the cotton won't grow,
Lời bài hát có nghĩa là: Các trường là tất cả trần và bông sẽ không phát triển,
Me and my family got to pack up and go,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi và gia đình của tôi đã nhận gói lên và đi,
But I'll make a living, just where I don't know cause I'm busted.
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi sẽ làm cho một cuộc sống, nơi mà tôi không biết nguyên nhân tôi busted.

I'm broke, no bread, I mean like nothing,
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã phá vỡ, không có bánh mì, tôi có nghĩa là như không có gì,
Busted-1 (Busted-1) Lời bài hát
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Busted-1 được thu thập trong album Makin ' âm nhạc do ca sĩ Roy Clark tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Busted-1. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Busted-1. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Roy Clark. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Busted-1 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Busted-1 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Busted-1 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Roy Clark