A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Bầu trời màu xanh-77) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Free to Fly-1 (Miễn phí để bay-1)

On days of gray
Lời bài hát có nghĩa là: Vào những ngày màu xám
When doubt clouds my view
Lời bài hát có nghĩa là: Khi nghi ngờ mây xem của tôi
It's so hard to see past my fears
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là khó khăn như vậy để xem qua nỗi sợ của tôi
My strength seems to fade
Lời bài hát có nghĩa là: Sức mạnh của tôi có vẻ mờ dần
And it's all I can do
Lời bài hát có nghĩa là: Và đó là tất cả tôi có thể làm
To hold on, 'til the light reappears
Lời bài hát có nghĩa là: Để giữ, 'til lại xuất hiện ánh sáng
Still, I believe though some rain's bound to fall
Lời bài hát có nghĩa là: Tuy nhiên, tôi tin rằng mặc dù một số mưa là ràng buộc để rơi
That you're here next to me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ở đây bên cạnh tôi
And you're over it all
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn đang trên tất cả

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
Lord, the sky's still blue
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, của bầu trời vẫn còn xanh
For my hope is in you
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với hy vọng của tôi là bạn
You're my joy
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là niềm vui của tôi
You're the dream that's still alive
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ước mơ vẫn còn sống
Like the wind at my back
Lời bài hát có nghĩa là: Như gió lúc trở lại của tôi
And the sun on my face
Lời bài hát có nghĩa là: Và mặt trời trên khuôn mặt của tôi
You are life
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là cuộc sống
You're grace
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là ân huệ
You are blue skies
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là bầu trời xanh
You're my blue skies
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là bầu trời xanh của tôi

When nights are long
Lời bài hát có nghĩa là: Khi đêm là dài
Seems the dark has no end
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như bóng tối đã không có kết thúc
Still we walk on in light of the truth
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn chúng tôi đi bộ vào trong ánh sáng của sự thật
For waiting beyond
Lời bài hát có nghĩa là: Nhất chờ đợi ngoài
Where the morning begins
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi bắt đầu buổi sáng
Is the dawn, and you're mercy anew
Lời bài hát có nghĩa là: Là bình minh và anh là lòng thương xót trở lại
Oh, to believe we're alive in you're love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, để tin rằng chúng ta sống trong bạn là tình yêu
There is so much to see
Lời bài hát có nghĩa là: Có rất nhiều để xem
If we keep looking up
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu chúng tôi tiếp tục tìm kiếm

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

You fill the heavens with hope and a higher love
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn điền vào bầu trời với hy vọng và một tình yêu cao
A picture, a promise for life
Lời bài hát có nghĩa là: Một bức tranh, một lời hứa cho cuộc sống
Blue Skies-77 (Bầu trời màu xanh-77) Lời bài hát Blue Skies-77 (Bầu trời màu xanh-77) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Bầu trời màu xanh-77 được thu thập trong album Miễn phí để bay-1 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Bầu trời màu xanh-77. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Bầu trời màu xanh-77. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Bầu trời màu xanh-77 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Bầu trời màu xanh-77 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Bầu trời màu xanh-77 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace