A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Trước khi lên ngôi của Grace) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: How You Live (Làm thế nào bạn sống)

Before the throne of grace I come
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đi
Humble and repentant one
Lời bài hát có nghĩa là: Khiêm nhường và ăn năn
With sorrow for the deeds I've done
Lời bài hát có nghĩa là: Với phiền muộn cho các hành động đã thực hiện
Before the throne of grace I come
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đi

Before the throne of grace I fall
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi rơi
With a trembling voice I call
Lời bài hát có nghĩa là: Với một giọng nói Run tôi gọi
For pardon from the Lord of all
Lời bài hát có nghĩa là: Cho ân xá từ Chúa của tất cả
Before the throne of grace I fall
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi rơi
I love the Lamb Who took my sin
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích thịt cừu người lấy tội lỗi của tôi
Whose Mercy makes me clean again
Lời bài hát có nghĩa là: Lòng thương xót mà làm cho tôi làm sạch một lần nữa

Before the throne of grace I hear
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của grace tôi nghe
Your debt is paid your name is clear
Lời bài hát có nghĩa là: Trả nợ của bạn tên của bạn là rõ ràng
Such precious words of life so dear
Lời bài hát có nghĩa là: Từ như vậy quý giá của cuộc sống thân yêu
Before the throne of grace I hear
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của grace tôi nghe
I love the Lamb Who took my sin
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích thịt cừu người lấy tội lỗi của tôi
Whose Mercy makes me clean again
Lời bài hát có nghĩa là: Lòng thương xót mà làm cho tôi làm sạch một lần nữa
I rise with words of grateful praise
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tăng với lời của ca ngợi biết ơn
Knowing now the only way
Lời bài hát có nghĩa là: Biết bây giờ cách duy nhất

Before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Is all because the Son of Man
Lời bài hát có nghĩa là: Là tất cả vì con người
Bears my wounds in His Feet and Hands
Lời bài hát có nghĩa là: Mang vết thương của tôi trong của bàn chân và bàn tay
So before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Before the throne of
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của

Before the Throne of Grace (Trước khi lên ngôi của Grace) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace