A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Trước khi lên ngôi của Grace) Lời bài hát

This page is designed to provide song lyrics of Trước khi lên ngôi của Grace which is collected in album of Làm thế nào bạn sống produced by Điểm của Grace. You can read the following text version of Trước khi lên ngôi của Grace. If you are interested in other songs in the same album, please click Trước khi lên ngôi của Grace. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Điểm của Grace. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Trước khi lên ngôi của Grace to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Trước khi lên ngôi của Grace in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Trước khi lên ngôi của Grace for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: How You Live (Làm thế nào bạn sống)

Before the throne of grace I come
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đi
Humble and repentant one
Lời bài hát có nghĩa là: Khiêm nhường và ăn năn
With sorrow for the deeds I've done
Lời bài hát có nghĩa là: Với phiền muộn cho các hành động đã thực hiện
Before the throne of grace I come
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đi

Before the throne of grace I fall
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi rơi
With a trembling voice I call
Lời bài hát có nghĩa là: Với một giọng nói Run tôi gọi
For pardon from the Lord of all
Lời bài hát có nghĩa là: Cho ân xá từ Chúa của tất cả
Before the throne of grace I fall
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi rơi
I love the Lamb Who took my sin
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích thịt cừu người lấy tội lỗi của tôi
Whose Mercy makes me clean again
Lời bài hát có nghĩa là: Lòng thương xót mà làm cho tôi làm sạch một lần nữa

Before the throne of grace I hear
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của grace tôi nghe
Your debt is paid your name is clear
Lời bài hát có nghĩa là: Trả nợ của bạn tên của bạn là rõ ràng
Such precious words of life so dear
Lời bài hát có nghĩa là: Từ như vậy quý giá của cuộc sống thân yêu
Before the throne of grace I hear
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của grace tôi nghe
I love the Lamb Who took my sin
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thích thịt cừu người lấy tội lỗi của tôi
Whose Mercy makes me clean again
Lời bài hát có nghĩa là: Lòng thương xót mà làm cho tôi làm sạch một lần nữa
I rise with words of grateful praise
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tăng với lời của ca ngợi biết ơn
Knowing now the only way
Lời bài hát có nghĩa là: Biết bây giờ cách duy nhất

Before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Is all because the Son of Man
Lời bài hát có nghĩa là: Là tất cả vì con người
Bears my wounds in His Feet and Hands
Lời bài hát có nghĩa là: Mang vết thương của tôi trong của bàn chân và bàn tay
So before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Before the throne of grace I stand
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của ân sủng của tôi đứng
Before the throne of
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi lên ngôi của

Before the Throne of Grace (Trước khi lên ngôi của Grace) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace